Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Produktsäkerhet 14 november

Spårbarhet och riskminimering i värdekedjan, en viktig utmaning för livsmedelsföretagen. Under förmiddagen behandlar vi gällande och kommande krav på spårbarhet av produkter och ingredienser. På eftermiddagen följer vi upp med praktiska exempel på spårning och verifiering samt ett praktiskt arbetssätt för riskbedömning. Föreläsarna är experter från institutioner och företag som delar med sig av sina kunskaper.

Produktsäkerhet 14 november

Anmälan

Anmäl dig här »

Anmälan är bindande.  
Vid avbokning efter 27/10 återbetalas ej deltagaravgiften. Du kan självklart överlåta din plats till annan deltagare. 

PRIS ex moms

3 900 kr, medlem i LivsmedelsFöreningen
3 500 kr, medföljande kollega (som även är medlem)
4 900 kr, ej medlem

TID 
Tisdag 14 november

PLATS
Malmö Börshus
Skeppsbron 2
211 20 Malmö
040-699 70 00
info@malmoborshus.se

Program

09.30    Samling och förmiddagskaffe

09.50    Introduktion
Bakgrund, krav och begrepp om spårbarhet i värdekedjan.
Niklas Warén och Mona Lauermann Orheden, LivsmedelsFöreningen

10.00    En överblick av de olika termer och innebörder som finns inom begreppet spårbarhet.
Staffan Olsson, Chef för standard och innovation, GS1

11.00    Krav från industri, myndigheter och handeln med spårbarhet kopplat till redlighet och produktsäkerhet samt vilka ambitioner man har för framtiden.
Magnus Nikkarinen, Näringspolitisk ansvarig, Svensk Dagligvaruhandel

11.45    Lunch

12.45    Verifiering av värdekedjan med isotopteknik.
Hans Agné,VD, Svenska köttföretagen

13.45    Möjligheter med DNA sekvensering av mikroorganismer för spårning av utbrott.
Klara Båth, Head Microbiology and Hygiene, RISE

14.45    Eftermiddagskaffe

15.15    Orkla Sveriges modell för riskvärdering och Food Fraud.
Göran Sajland, Kvalitetschef, Orkla Foods Sverige

16.00 - 16.15 Sammanfattning av dagen

Arrangeras av LivsmedelsFöreningen i samarbete med tidningen Livsmedel i fokus.

LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss

Följ oss!

Facebook


Twitter

Annons: