Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hej där, Anna Richert

Anna Richert, Senior expert Hållbar mat, WWF håller i Initiativet Hållbar Livsmedelskedjas seminarium på Livsmedelsdagarna 12-14 september, Tylösand.

Hej där, Anna Richert
Annat Richert, Senior expert Hållbar mat, WWF. Foto Saga Sandin

Vad ska seminariet handla om?
Det ger en efterfrågad fördjupning om vad initiativet Hållbar Livsmedelskedja presenterade i maj och dokumentet Hållbara Produkter. I dokumentet visar vi vad det kan innebära för företag i livsmedelskedjan att lyfta botten och växa toppen, samt steg på vägen till långsiktig hållbarhet.
I seminariet medverkar Agneta Påander, Orkla Foods Sverige, och Åsa Domeij, Axfood. De berättar mer om vad initiativet betyder för dagligvaruhandelsföretag och leverantörsföretag.
WWF ger en reflektion om varför detta är viktigt för planeten och hållbarhetsfrågan.
Väl mött den 12 september! 

Läs hela konferensprogrammet här »

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning