Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hej där, Bengt Persson

Bengt Persson, Styrelseordförande på Foodhills är en av talarna på Livsmedelsdagarna 12-14 september, Tylösand.

Hej där, Bengt Persson
Bengt Persson, Styrelseordförande, Foodhills

Du medverkar som talare på Livsmedelsdagarna 2018.

Vad ska du tala om?
Om vikten av omställning i livsmedelssystemet från ett linjärt flöde till ett cirkulärt flöde. Det vill säga hur man utnyttjar alla resurser optimalt i varje steg i livsmedelskedjan för en hållbar livsmedelsproduktion. För att kunna göra det behövs såväl teknikutveckling, produktutveckling, utveckling av affärsmodeller och kunskapsutveckling.

Varför är det ämnet aktuellt just nu?
Av flera skäl: Hållbarheten i livsmedelskedjan är dålig i allt från klimatpåverkan till hur faktorer som biologisk mångfald, övergödning och resurshushållning hanteras. Årets sommar är, trots att det är ett väderfenomen och inte en klimatförändring, ett exempel på hur knappa ej prissatta resurser, som till exempel vatten, ställer till det. Men även klimatproblematiken måste hanteras på ett mycket bättre sätt av oss i livsmedelsbranschen eftersom vi är starkt beroende av jorden som sourcingbas.

Läs hela programmet här »

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning