Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hej där, Eva Helén

Eva Helén, Utvecklingsstrateg på MatLust/Södertälje kommun och Södertälje Science Park, är en av talarna på Livsmedelsdagarna 12-14 september, Tylösand.

Hej där, Eva Helén
Eva Helén, Utvecklingsstrateg på MatLust/Södertälje kommun och Södertälje Science Park

Du medverkar som talare på Livsmedelsdagarna 2018.

Vad ska du tala om?
Hur vi konkret gör i Södertälje för att använda den offentliga måltiden som verktyg för att driva omställning i livsmedelssystemet. Hur skolmaten kan skapa inspiration, medvetenhet och bra matvanor hos barn och unga och göra dem till framtidens planetskötare. Hur strategiska samarbeten med aktörerna i livsmedelskedjan, offentlig testbädd, utvecklingsprogram för entreprenörer etc stimulerar efterfrågan på hållbar mat.

Varför är det ämnet aktuellt just nu?
Maten är den sektor som har störst klimatpåverkan och det uppmärksammas alltmer hur viktig den är för vår hälsa. Offentlig sektor är en stor aktör och skolan har möjlighet att skapa intresse och visa framtida generationer en bred hållbar smakpalett. Sverige har en ny livsmedelsstrategi där svensk livsmedelsproduktion mm är prioriterat och offentlig sektor har en roll att spela genom att efterfråga hållbara produkter.

Läs hela programmet här »

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning