Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hej där, Johan Krallis Anell

Johan Krallis Anell, nationell exportsamordnare på Näringsdepartementet är en av talarna på Livsmedelsdagarna 12-14 september, Tylösand.

Hej där, Johan Krallis Anell

Du medverkar som talare på Livsmedelsdagarna 2018.

Vad ska du tala om?
Varför en ökad livsmedelsexport är nyckeln för att nå målen i livsmedelsstrategin och vilka satsningar som regeringen gör för att öka den svenska livsmedelsexporten. Samtidigt vill jag belysa att det finns mer att göra på alla fronter, inte minst att näringslivet och det offentliga kan bli bättre på att samarbeta och ta vara på varandras kompetenser.

Varför är det ämnet aktuellt just nu?
Det har varit aktuellt under en längre tid men har accelererats tack vare livsmedelsstrategin och att en ökad livsmedelsexport prioriteras högt av branschen.

 

Läs hela programmet här »

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning