Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsdagarna genom åren

Teman genom tiderna

2018 Det skruvade matlandskapet! - Hur påverkas vårt arbete med innovation och hållbarhet?
Vi har fått ett skruvat matlandskap, där sanningen inte syns längre, fast den finns. I flödena på nätet och i diskussionerna är alla experter, alla anser sig ha rätt, även de som har fel i sak.  Det är en triumf för demokratin när alla kan yttra sig och hävda sin auktoritet, men innebär det att den objektiva sanningen inte räknas längre? 
Kom till Livsmedelsdagarna i september och var med och diskutera hur vi ska få ett bättre matlandskap där god kunskap om mat, livsmedelsprodukter och ätande får respekt och utrymme i medierna och i alla dagliga samtal om mat och hälsa. Där mat inte betyder hälsostress, oro och fara utan glädje, samvaro, hälsa, smak och näring. Ett mindre skruvat matlandskap är en av förutsättningarna för att livsmedelsbranschens innovationer och kvalificerade hållbarhetsarbete får fäste och ger resultat. 

2017 Ska vi ha stora eller små livsmedelsföretag?
Vilket är bäst för konsumenterna och för framtiden? Därom tvistas det. Konsumenterna tror mer på det småskaliga och det överblickbara. Misstron mot industrin är märkbar. Ändå är det den storskaliga maten vi äter allra mest - fast med vilken känsla? Och varför leker så många stora att de är små i tilltal och bildspråk?
Nu växer det småskaliga, de stora tittar på de små för att lära sig att locka till sig konsumenter. Millenniefolket, födda med tekniken i blodet och smartphonen i handen, ställer nya krav och välkomnar den tekniska utvecklingen.
Så hur ska den optimala blandningen av stora och små företag seut? Båda behövs ju.

2016 Innovera mera
Längtan är stor efter det naturliga och det autentiska. Det ekologiska står högt upp på agendan. Nu är den trenden mogen och vi går successivt mot något nytt. Vad är det nya och vad ligger runt hörnet? Hela världens framtida utveckling är fylld av innovation och teknik, så även livsmedelsbranschens.
Men till skillnad från det förra teknikuppsvinget, där producentnyttan upplevdes dominera, måste den nya teknikvågen bygga på konsumentens gillande och ha sin grund i den starka naturlighetstrenden och i hållbarhet.
Avgörande blir vår förmåga till innovation och kreativitet med hållbarhet som grund.

2015 Vad gör branschen godare, mer spännande och hållbar?
Snabbare än någonsin förändras nu konsumenternas förväntningar och beteenden. Kraven stiger. Att som livsmedelsföretag ha koll på läget har aldrig varit viktigare än nu. Maten ska vara hållbar, god, nyttig och hälsosam. 
Maten ska vara snygg och göra oss snygga. Samtidigt ska den ge oss både psykiskt och fysiskt välbefinnande. Begreppet hållbarhet breddas och är nu en hygienfaktor. Lösningar och utmaningar finns där - vissa på gång, andra syns inte än. Livsmedelsdagarna 2015 handlar om hållbarhet, läget nu, framöver och vad som behöver göras.

2014 Magkänsla eller hjärnvilja
Vad påverkar oss när vi gör medvetna och omedvetna val? På Livsmedelsdagarna i Tylösand undersöker vi vad som styr våra beslutsprocesser, vem vi lysnar på och hur vi väger mellan förnuft och känsla eller kanske använder både och. Du är varmt välkommen till spännande dagar fyllda av inspiration, ny kunskap, god mat och golf. Det är också ett perfekt tillfälle för dig att träffa utställare och kollegor i branschen samt knyta nya kontakter som utvecklar dina affärer.

2013 Framtidens konsument 
Med utgångspunkt från konsumenten spanar vi under årets Livsmedelsdagar in i framtiden med siktet inställt på 2020. Vilka omvärldstrender har vi att förhålla oss till? Kanske får vi ta årets öppningstalare på orden och själva skapa framtiden. Framför dig har du ett välfyllt program där du under torsdag eftermiddag väljer mellan två fördjupningsblock, "Den nya vardagen" med fokus på konsumentens beteende och "Teknikutveckling och nya metoder". En klar framgångsfaktor är att vara en del av lösningen, inte problemet. Fredagens program handlar därför om ansvar, möjligheter och förhoppningsvis lösningar. Livsmedelsdagarna är så mycket mer än duktiga och engagerade talare. Det är också ett perfekt tillfälle för dig i branschen att träffa kollegor och knyta nya kontakter som utvecklar dina affärer.

2012 Gränslöst - lokalt - globalt - optimalt 
Under de senaste åren har begreppet närproducerat stått i fokus. Samtidigt är vi svenskar väldigt snabba på att ta till oss nya trender. Det gör att svensken i allmänhet egentligen inte nöjer sig med det som växer och produceras nästgårds. Men konsumentens ökade intresse för frågor som fair trade och hållbar utveckling ställer nya krav på internationell handel - en handel som i många fall ocks är en viktig motor i den ekonomiska utvecklingen för länder och regioner. Dessutom är en ökad svensk livsmedelsexport ett av regeringens prioriterade områden. Därför tar vi under Livsmedelsdagarna 2012 pulsen på svensk livsmedelsindustri ur både ett import- och ett exportperspektiv.

2011 Inspiration till Innovation 
Vissa innovatörer får en snilleblixt och följer den, andra arbetar mer metodiskt - gemensamt är en stark drivkraft att förbättra och utveckla. På årets Livsmedelsdagar möter du representanter för båda kategorier. Några arbetar i livsmedelsbranschen, andra inte. Vi tror att värdeutveckling genom innovationer är en viktig framgågnsfaktor för branschen. 
Under årets Livsmedelsdagar vill vi inspirera dig och ge idéer till hur du kan utveckla dina produkter och ditt företag till nya framgångar.

2010 Förtroende - färskvaran som blir branschens nästa storsäljare 
Förtroende är inget man får, det är något man förtjänar. Det är vi alla överens om, likaså att det kan ta lång tid att vinna ett förtroende men att förlora det går på en nanosekund. Inom livsmedelsbranschen har många svårt att känna igen sig i den bild som allmänhet och medier målar upp. En bild som enligt flera nypublicerade undersökningar kännetecknas av bristande tilltro till och förtroende för producenter och handel.
Varför är det som det är? Går det att återuppbygga ett förtroende? Hur lyckas vi med det? Det är frågorna vi fokuserar på under årets Livsmedelsdagar. Vi möter representanter för företag som framgångsrikt utvecklat sina produkter och byggt sina varumärken, liksom undersökningsföretaget som inte nöjer sig med att fråga sina respondenter utan helt sonika flyttar in hos dem! Samtidigt granskar vi kritiskt branschen för att ta reda på hur kraven och förväntningarna från morgondagens medarbetare och kunder ska kunna mötas på ett bättre sätt. 

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: