Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsdagarna tidigare år

Teman genom tiderna

Fakta

Teman genom tiderna, pdf-fil

 

2019 För världens bästa - Innovation och hållbarhet  inom planetens gränser.
I en tid då varannan svensk har klimatångest, politiker och länder tävlar i att utlysa klimatnödläge och Greta fortsätter skolstrejka är det viktigt att prata lösningar.
Den globala livsmedelsproduktionen har stor påverkan på klimatet och fixar vi maten så fixar vi planeten. Livsmedelsbranschen har en mycket viktig roll i att leverera hållbar och hälsosam mat för en växande befolkning. På Livsmedelsdagarna diskuteras lösningar med fokus på forskning, innovation, hållbarhet och samarbeten.

 2018 Det skruvade matlandskapet! - Hur påverkas vårt arbete med innovation och hållbarhet?
Vi har fått ett skruvat matlandskap, där sanningen inte syns längre, fast den finns. I flödena på nätet och i diskussionerna är alla experter, alla anser sig ha rätt, även de som har fel i sak.  Det är en triumf för demokratin när alla kan yttra sig och hävda sin auktoritet, men innebär det att den objektiva sanningen inte räknas längre? 
Kom till Livsmedelsdagarna i september och var med och diskutera hur vi ska få ett bättre matlandskap där god kunskap om mat, livsmedelsprodukter och ätande får respekt och utrymme i medierna och i alla dagliga samtal om mat och hälsa. Där mat inte betyder hälsostress, oro och fara utan glädje, samvaro, hälsa, smak och näring. Ett mindre skruvat matlandskap är en av förutsättningarna för att livsmedelsbranschens innovationer och kvalificerade hållbarhetsarbete får fäste och ger resultat. 

 2017 Ska vi ha stora eller små livsmedelsföretag?
Vilket är bäst för konsumenterna och för framtiden? Därom tvistas det. Konsumenterna tror mer på det småskaliga och det överblickbara. Misstron mot industrin är märkbar. Ändå är det den storskaliga maten vi äter allra mest - fast med vilken känsla? Och varför leker så många stora att de är små i tilltal och bildspråk?
Nu växer det småskaliga, de stora tittar på de små för att lära sig att locka till sig konsumenter. Millenniefolket, födda med tekniken i blodet och smartphonen i handen, ställer nya krav och välkomnar den tekniska utvecklingen.
Så hur ska den optimala blandningen av stora och små företag seut? Båda behövs ju.

 2016 Innovera mera
Längtan är stor efter det naturliga och det autentiska. Det ekologiska står högt upp på agendan. Nu är den trenden mogen och vi går successivt mot något nytt. Vad är det nya och vad ligger runt hörnet? Hela världens framtida utveckling är fylld av innovation och teknik, så även livsmedelsbranschens.
Men till skillnad från det förra teknikuppsvinget, där producentnyttan upplevdes dominera, måste den nya teknikvågen bygga på konsumentens gillande och ha sin grund i den starka naturlighetstrenden och i hållbarhet.
Avgörande blir vår förmåga till innovation och kreativitet med hållbarhet som grund.

 

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: