Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Pristagare 2017 - Simris Alg

Simris Alg får priset för att de lyckats utveckla och marknadsföra en revolutionerande produkt – omega 3 från alger. De har visat att de är uthålliga och har god förståelse för var vi behöver söka våra framtida livsmedel. Genom att ta tillvara värdefulla näringsämnen i alger från egna odlingar har de på ett innovativt sätt öppnat nya möjligheter för framtiden.

2017 års Livsmedelspris delades ut under banketten den 14 september i samband med Livsmedelsdagarna i Tylösand.

Pristagare 2017 - Simris Alg

Juryns motivering:
Med oerhörd energi och en vision om att bli en föregångare i den biobaserade ekonomin startade Fredrika Gullfot Simris Alg.

Hon ställde sig frågan: Vad kan en av världens allra äldsta livsformer lära oss moderna människor? Hon upptäckte att det var onödigt att omega-3-tillskotten bidrar till utfiskningen, när det är i algerna som det goda finns. Där började en framgångssaga som i dag är en världsberömd algfarm. Ingen kan tveka om Gullfots känslor för alger, hon beskriver det som en kärlekssaga. 

Bakom alla succéer finns en eldsjäl – Fredrika Gullfot är en strålande företrädare för ett innovativt och affärsdrivande livsmedelsföretag.”

 LivsmedelsFöreningen delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till ”personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling”.

Annons: Absolut Company