Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Pristagare 2018 - "Hållbar Livsmedelskedja"

Hållbar Livsmedelskedja vinner priset för att man på ett kraftfullt sätt samlar industrin, dagligvaruhandeln och WWF i ett exemplariskt samarbete för att skapa definitioner och målsättningar, utveckla konkreta verktyg och sätta en gemensam färdplan för en mer hållbar livsmedelskedja mot 2030. Det är ett unikt samarbete med den livsviktiga insikten att samverkan i hela värdekedjan är nödvändig för att säkerställa att livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning sker inom de planetära gränserna.

2018 års Livsmedelspris delades ut under banketten den 13 september i samband med Livsmedelsdagarna i Tylösand.

Pristagare 2018 -
Anna Richert, WWF, Agneta Påander, Orkla, Åsa Romson, Axfood och Margareta Renström, WWF

Juryns motivering

”Hållbar Livsmedelskedja får priset för att man på ett kraftfullt sätt samlar industrin, dagligvaruhandeln och WWF i ett exemplariskt samarbete för att skapa definitioner och målsättningar, utveckla konkreta verktyg och sätta en gemensam färdplan för en mer hållbar livsmedelskedja mot 2030. Det är ett unikt samarbete med den livsviktiga insikten att samverkan i hela värdekedjan är nödvändig för att säkerställa att livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning sker inom de planetära gränserna.”

LivsmedelsFöreningen delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat, förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling.

 

LivsmedelsFöreningen är en ideell förening och en intresseorganisation för personer som är verksamma inom hela livsmedelskedjan. Sedan 1953 ger LivsmedelsFöreningen ut tidningen Livsmedel i fokus. Föreningen arrangerar konferenser, seminarier, studieresor och andra aktiviteter med syfte att ge deltagarna värdefullkunskap och tillfälle att skapa nya kontakter. Den mest välbesökta konferensen är ”Livsmedelsdagarna” som pågår i tre dagar varje höst. Föreningens verksamhet leds av styrelsen och kansliet finns i Stockholm.

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning