Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Seminarium - Initiativet Hållbar Livsmedelskedja

Hållbar Livsmedelskedja inleder Livsmedelsdagarna med ett seminarium, onsdag den 12 september kl. 16.15.
Hållbar Livsmedelskedja är ett världsunikt initiativ som består av 14 ledande svenska livsmedelsföretag och WWF. Uppgiften är att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelskedjan.

Seminarium - Initiativet Hållbar Livsmedelskedja

Framtidens mat - Hållbara produkter i en hållbar livsmedelskedja för affärer i en hållbar framtid.

Livsmedelsdagarna inleds med en djupdykning i initiativet Hållbar Livsmedelskedja som nu presenterar en vägledning för mer hållbara produkter. 

Under seminariet kommer WWF och företagen i Hållbar Livsmedelskedja att presentera dokumentet Hållbara Produkter och berätta mer om bakgrunden och framför allt, hur det kan användas i praktiken.

Hållbar Livsmedelskedja är ett unikt initiativ, och dokumentet Hållbara Produkter är en vägledning som gör att leverantörer och handel tillsammans kan bidra till en ökad hållbarhet. Styrkan i detta dokument är att handeln och handelns leverantörer är överens om en hållbarhetsagenda som kan utgöra bas i affärssamtal. Nu gäller det för aktörerna i livsmedelskedjan att agera, och därför bjuder initiativet Hållbar Livsmedelskedja in till samtal. Goda exempel, och kloka tankar om hur detta ska genomföras i praktiken kommer lyftas fram, och förhoppningen är att många vill sprida detta vidare.

Anmäl dig till seminariet här

Mer om Hållbar Livsmedelskedja

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning