Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

LivsmedelsFöreningen

Föreningens främsta syfte är att skapa mötesplatser för dig och dina tusentals kollegor. På så sätt kan vi öka förståelsen för - och emellan - olika yrkesgrupper och områden: forskning, utbildning, marknadsföring, råvaruproduktion, tillverkning, förpackning, distribution, handel och myndigheter.

Medlemsavgifter 2018

 • 840 kr ordinarie medlem
 • 450 kr senior
 • 350 kr studerande

Anmälan

Som medlem får du:

 • den oberoende branschtidningen Livsmedel i fokus inklusive nyhetsbrev
 • delta till ett rabatterat pris på seminarier och Livsmedelsdagarna i Tylösand
 • delta i studiebesök

Vision

LivsmedelsFöreningen ska på ett kraftfullt och kompetent sätt spegla utvecklingen i hela Livsmedelskedjan.

Föreningen ska vara en självklar mötesplats för aktörerna i denna kedja. Den skall erbjuda unika möjligheter till personlig utveckling och nätverksbyggande samt bidra till att medlemmarna känner tillfredsställelse och stolthet över att vara en del av den. Medlemmarnas engagemang skapas via:

 • Livsmedelsdagar som är intresseväckande och aktuella
 • Livsmedel i fokus, den ledande branschtidningen för hela livsmedelssektorn
 • utdelning av Livsmedelspriset
 • kompetenshöjande seminarier och studiebesök
 • väl fungerande medlemsservice och aktuell hemsida

 LivsmedelsFöreningen - nätverket för dig i livsmedelskedjan!

LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss

Följ oss!

Facebook


Twitter

Annons: Annons årsmöte 2018 PPN 2018