Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

LivsmedelsFöreningen

LivsmedelsFöreningen är en ideell förening och en intresseorganisation för personer som är verksamma inom hela livsmedelskedjan. Sedan 1953 ger LivsmedelsFöreningen ut tidningen Livsmedel i fokus. Föreningen arrangerar konferenser, seminarier och andra aktiviteter med syfte att ge deltagarna kunskap och tillfälle att skapa nya kontakter. Den mest välbesökta konferensen är ”Livsmedelsdagarna” som pågår i tre dagar varje höst. Föreningens verksamhet leds av styrelsen och kansliet finns i Stockholm.

Medlemsavgifter 2018

  • 840 kr ordinarie medlem
  • 450 kr senior
  • 350 kr studerande

Anmälan

Annons: