Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

LivsmedelsFöreningen

LivsmedelsFöreningen är en ideell förening och en intresseorganisation för personer som är verksamma inom hela livsmedelskedjan. Sedan 1953 ger LivsmedelsFöreningen ut tidningen Livsmedel i fokus. Föreningen arrangerar konferenser, seminarier, studieresor och andra aktiviteter med syfte att ge deltagarna värdefull kunskap och tillfälle att skapa nya kontakter. Den mest välbesökta konferensen är ”Livsmedelsdagarna” som pågår i tre dagar varje höst. Föreningens verksamhet leds av styrelsen och kansliet finns i Stockholm.

Medlemsavgifter 2020

  • 850 kr ordinarie medlem
  • 450 kr senior
  • 350 kr studerande

Anmälan

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: