Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Alla pratar om plast!

Plastseminarium 12 februari, Stockholm
Plastförpackningar är vanligt inom livsmedelsbranschen och plast är ofta ett bra materialval då det bidrar till hållbarhet under transport och minskat matsvinn. Men branschens arbete med plastförpackningar har också utmaningar och måste förbättras. På Livsmedelsföreningens seminarium "Alla pratar om plast" kommer du få det senaste inom plastområdet - vilka politiska beslut som är på gång, myndigheternas arbete och vad vår egen bransch gör.

Alla pratar om plast!

Info

Anmäl dig här »

Datum:
12 februari 2019

Tid:
09.00 - ca 16.00

Program som pdf-fil

Plats:
Hilton Stockholm, Slussen
Guldgränd 8 (T-bana Slussen)
08-517 353 00
www.hiltonhotels.com/sv

Pris:
3 900 kr medlem i LivsmedelsFöreningen
3 500 kr medföljande kollega (om medlem)
4 900 kr ej medlem
1 000 kr Student
Moms tillkommer

#allatalaromplast

PROGRAM:

09.30 Inledning av moderator Anna Jönsson, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel

09.40 Plast i EU och svensk politik – om EU:s plaststrategi, direktiv om förbud av engångsartiklar, den svenska plastutredningen.
Talare meddelas senare

10.00 På gång inom plastområdet hos de ansvariga svenska myndigheter.
Naturvårdsverkets Jon Engström berättar om aktuell lagstiftning och vad som är på gång när det gäller plast, utifrån ett nedskräpningsperspektiv och insamling- och materialåtervinningsperspektiv.
Representant från Livsmedelsverkets presenterar vad som görs och är på gång när det gäller plastförpackningar i kontakt med livsmedel.

10.40 Bensträckare och fika

11.00  Fem minuter med Svensk Dagligvaruhandels och Livsmedelsföretagens experter. Kommentar och analys av politikens och myndigheternas presentationer.
Katarina Rosenqvist , projektledare inom hållbarhet, Svensk Dagligvaruhandel och Sara Sundquist, näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen

11.10  Dagligvarubranschen tar satt tuffa mål om att alla plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara till 2022. Vad krävs för att lyckas?
Mattias Philipsson, VD Plastkretsen berättar om satsningen på en ny sorteringsanläggning i Motala och vilka möjligheter den kommer ger. Under passet ges konkret information om vad som krävs av en plastförpackning för att den fullt ut ska kunna materialåtervinnas. 

11.50 Lena Lundberg, IKEM, om framtidsutsikterna för att kunna använda återvunnen plastråvara i livsmedelsförpackningar.

12.15 Lunch

13.15 Panelsamtal: Hur nära är vi målet om 100% materialåtervinningsbara plastförpackningar och hur agerar branschen på de lagkrav som kommer från EU och Sveriges regering?
Ingrid Roth, Packaging manager, Lidl Sverige
Cathrine Ossborn, kommunikationsdirektör, Nestlé Norden, med flera.

14.00  För medlemmar, testa din plastförpackning.
Du som är medlem i Livsmedelsföreningen har möjlighet att ta med en utav ditt företags plastförpackningar för att testa dess materialåtervinningsbarhet hos FTI /Plastkretsens plastexpert.

ca 15.30 Summering - avslut - mingel

Med reservation för ändringar.

 

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Hanson & Möhring