Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Anmälan - Studiebesök ABB Ability 28 november

Ja, jag anmäler mig


Studiebesöket är kostnadsfritt, endast för medlemmar

(vid utebliven närvaro debiteras 500 kr)

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning