Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

BRC Food, 18 oktober, Malmö

LivsmedelsFöreningen arrangerar i samarbete med CLRcon en heldagskurs om nyheter och lösningar kopplat till den nya versionen.
Nyheter och lösningar, BRC Food - version 8. I juli 2018 släpptes den 8:e versionen av BRC Food.

BRC Food, 18 oktober, Malmö

Info

Anmäl dig här »

Plats:
Elite Plaza Hotel
Gustav Adolfs Torg 49
211 39 Malmö
040-664 48 70
info.plazamalmo@elite.se

Datum:
18 oktober 2018

Tid:
09.15 - ca 16.30

Pris:
3 900 kr medlem i LivsmedelsFöreningen
3 500 kr medföljande kollega (om medlem)
4 900 kr ej medlem
Moms tillkommer

OBS! I kursavgiften ingår en korsreferenslista mellan BRC Food version 7 och version 8
– värde 1 375 kr

Vi går bl.a. igenom alla nya viktiga förändringar såsom nya krav på:
- Livsmedelssäkerhetskultur  
- Interna revisioner
- Program för övervakning av produktionsmiljön  
- Styrning av märkning i produktion

Det blir även fördjupningsavsnitt och gruppövningar kring utmanande kravställningar för att deltagarna skall få inspiration och verktyg för att kunna anpassa sin verksamhet till dessa.

09.15 Samling och förmiddagskaffe

09.30 Introduktion - Bakgrund till förändringarna mellan version 7 & 8.

- Övergripande förändring och ny standardstruktur.
- Korsrefenslistans uppbyggnad.

10.00 Genomgång nya och förändrade standardkrav kap 1-2, bl a:
- Ledningen engagemang.
- Livsmedelssäkerhetskulturen.

10.15 Fördjupningspass - Den levande kulturen
- Vad är kultur rent konkret?
- Hur kulturen förstärker livsmedelssäkerheten och kvalitén?
- Mäta och utveckla organisationens kultur.

11.45 Lunch

12.45 Genomgång nya och förändrade standardkrav kap 3, bl a:
- Interna revisioner.
- Grundorsaksanalys och ständiga förbättringar.

13.15 Gruppövning 1
- Tillgodose kraven på mer frekventa internrevisioner utan att öka arbetsbördan.

14.00 Genomgång nya och förändrade standardkrav kap 4, bl a:
- Säkerhet avseende anläggning och produkt.
- Hantering av främmande föremål inkl glas.
- Kriterier efter rengöring för processutrustning och ytor i direkt kontakt med livsmedel.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Gruppövning 2
- Etablera program för övervakning av produktionsmiljön.

15.45 Genomgång nya och förändrade standardkrav kap 5-8, bl a:
- Förstärkning av förpacknings- och märkningskontrollen.
- Spårbarhetsanalys.
- Nyheter kopplat till riskzonsindelningen.

16.15 Nyheter i revisions- och certifieringsprocessen, bl a:
- Modulförändringar.
- Revisionstidsberäkning.

16.30 Avslutning

Kursledare är Joakim Stenström, CLRcon som har mer än 15 års erfarenhet av att både revidera och hjälpa företag att bygga enkla och effektiva ledningssystem som uppfyller kraven i bl.a. BRC Food. Han har även varit med och representerat Sverige i utvecklandet av ett flertal nationella och internationella standarder såsom BRC Food, IP Livsmedel och ISO 22 000.

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning Dectasafe AAK HS Certifiering