Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Historia

Början

Gammal bård.jpgÅr 1951 bildades Svenska Konservtekniska Föreningen som ett forum för tekniska frågor om konservindustrin. SKF kom snart att utvecklas till en ideellt inriktad teknikerförening med ett medlemsantal som ökade för varje år. I slutet av 50-talet grumlades framtidsutsikterna. Man hade kommit till en vändpunkt med stagnerande antal medlemmar och en medlemstidning som lagts ned då chefredaktören flyttat till USA.

SLTF, Svenska Livsmedelstekniska Föreningen

Den 6 maj 1960 lyckades Dag Torsten Berglund driva igenom sitt förslag att ombilda föreningen till en allmän förening för livsmedelstekniker. Förhoppningen om att på så vis kunna vidga kretsen av medlemmar och återuppta tidningsutgivningen, kort sagt väcka liv i föreningen, förverkligades. Samma år arrangerades de allra första Livsmedelsdagarna. Under två späckade dagar berördes frågor om Efta, processteknik, konsumentsynpunkter, näringsfysiologi, statistisk kvalitetskontroll, kemi, fysik, mikrobiologi, analys och produktutveckling.

LivsmedelsFöreningen

Med tiden blir det allt mer uppenbart att fokus inte längre ligger på det tekniska. Fler och fler nya medlemmar är verksamma inom marknadsföring, produktutveckling och försäljning. På årsmötet 2002 togs därför det strategiska beslutet att ändra föreningens namn till LivsmedelsFöreningen. LivsmedelsFöreningen vill vara intresseorganisationen och ett unikt tvärvetenskapligt nätverk för människor verksamma inom hela livsmedelskedjan.
Likaså byter tidningen namn från Livsmedelsteknik till Livsmedel i fokus.

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: