Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar vår verksamhet sedan 2011 med träplantering genom Zero Missions försorg. Kompensationen sker i projektet Scolel’Te,
Mexico där syftet är att förhindra avskogning och beskoga skövlade områden samt utbilda småbrukare så att jord- och skogsbruket blir
långsiktigt hållbart.

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Global Werbeagentur Nürnberg Nyhetsbrev Diversified (1)