Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar vår verksamhet sedan 2011 med träplantering genom Zero Missions försorg. Kompensationen sker i projektet Scolel’Te,
Mexico där syftet är att förhindra avskogning och beskoga skövlade områden samt utbilda småbrukare så att jord- och skogsbruket blir
långsiktigt hållbart.

Annons: Absolut Company