Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Mentorprogram

LivsmedelsFöreningen erbjuder dig som är medlem i föreningen att delta i vårt Karriär- och Mentorprogram. Programmet startar löpande under året.

Mentorprogram

Info

Programstart
Löpande under året

Anmälan

Anmälan görs löpande under året 
Blir du antagen får du en kallelse.

Pris
19 000 kr exkl. moms.
Måltider ingår under de gemensamma mötena.

"Mentorssamtalen har gett mig bra verktyg att använda då jag ställs inför nya situationer och ett sätt att tänka i förändring och utveckling. Jag har också fått ny tjänst under mentorsprogrammets gång och har fått stöd i den processen."
- säger Ulrika Norvell, Svenskmärkning.

SYFTE
Mentorprogrammets syfte är att ge dig som är ute i arbetslivet en möjlighet att ventilera och diskutera dina arbetsspecifika frågor med en erfaren person som är verksam i livsmedelsbranschen. Programmet vänder sig till dig som är på väg in i en ny yrkesroll eller till dig som har några års arbetslivserfarenhet och som nu är mogen att ta ett steg ytterligare i karriären. 

Våra mentorer har lång arbetslivserfarenhet och ett brett kontaktnät. Mentorerna får ingen ekonomisk ersättning. Samtliga adepter och mentorer skriver på ett avtal, vilket innebär att man har tystnadsplikt.

Du som blir antagen till Mentorprogrammet kommer under ett intensivt år att få ditt professionella liv berikat på många sätt. 

MÅL
Målsättningen är att du som adept ska få en ökad kännedom om dig själv och dina egna önskemål, intressen och behov. Dina förutsättningar för att kunna gå vidare och utvecklas stärks. Efter avslutat Mentorprogram har du fått en ökad självinsikt och trygghet i dina yrkesval.

 

UPPLÄGG
Mentorprogrammet pågår under ett år, du kommer att träffa din mentor tio gånger för enskilda samtal. Det är du som adept som bestämmer innehållet i samtalen. Varje samtal är på cirka två timmar och då har du möjlighet att ställa just dina arbetsrelaterade frågor. Om det skulle bli nödvändigt att resa till mötena är det i första hand adepten som reser till mentorn. Förutom träffarna parvis ingår en första gemensam träff samt kick-off och avslutning, då deltagarna har möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

PRIS
Deltagande i Mentorprogrammet kostar 19 000 kr exkl. moms. Kostnaden faktureras i samband med programstart.

Måltider ingår under de gemensamma mötena. Efter genomfört program får adepten ett diplom. 

KONTAKTPERSONER
Har du frågor om Mentorprogrammet är du välkommen att kontakta Ewa Wiklund, Kanslichef/verksamhetsledare på LivsmedelsFöreningen på ewa@livsmedel.se.

ANMÄLAN
Om du blir antagen får du en kallelse.

 

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev