Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Mentormöte

Att ha en egen mentor innebär att utvecklas i sitt yrke och att zooma ut från sin egen bubbla.
– Det här gör mig både till en tryggare person och bättre medarbetare, säger Thomas Söderman från Swedish Match som är adept i Livsmedelsföreningens mentorprogram.

Mentormöte
Thomas Söderman, Swedish Match och Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforskning

Adepten Thomas Söderman och mentorn Christian Nyrén är ett av flera par som Livsmedelsföreningen matchat ihop sitt nya mentorprogram. Sedan januari 2018 träffas de en gång i månaden och programmet fortsätter året ut.

Thomas Söderman, regulatory scientist på Swedish Match, önskade sig en mentor som skulle förstå hans yrke och ge honom stöd i utmaningarna i jobbet.

– Christian förstår chefer och vet hur de resonerar. Den kunskapen och förmågan att kunna prata om det betyder jättemycket för mig.

Christian Nyrén är vd för Stiftelsen Lantbruksforskning och har arbetat som chef i drygt 20 år på såväl större koncerner som i små och medelstora företag och organisationer.

– Med Thomas klickade det direkt. Han har en mycket hög ambition och ett starkt driv. Våra samtal är jättebra.

Åtagandet att vara mentor i Livsmedelsföreningens program är helt ideellt.

Varför ville du göra detta?
– Jag har själv haft stor nytta av mentorer under hela min karriär och använder fortfarande det stödet i vissa situationer. Jag har både kunskap och erfarenheter som jag vill dela med mig av.

Christian Nyrén tycker att det är en spännande uppgift att stötta Thomas och att det även finns en stor utmaning i det. Han menar att ledarskap är en lärandeprocess som pågår hela livet; frågorna som Thomas ställer till honom och samtalen som de resulterar i är en del av den processen.

– Att vara mentor är att vara ledare på ett annat sätt än på jobbet. I samtalen mellan chef och medarbetare på samma arbetsplats finns det alltid en obalans, men den finns inte i mötet mellan adepten och mentorn.

De träffas en gång i månaden och mötet varar i max en och en halv timme.

– Vi börjar med en social avstämning och sedan går vi igenom de uppdrag som jag har arbetat med från tidigare möten. Jag får guidning och strategier samt vidare uppdrag för att nå målen med mentorskapet. Det är väldigt konstruktivt, effektivt och intensivt, säger Thomas.

– Den uppsatta målbilden löper som en röd tråd genom alla möten. Mitt fokus är framförallt att följa upp vad som hänt i de frågor som vi diskuterade förra gången, att stötta och ta fram en ”to-do-list” inför nästa möte, säger Christian.

Ni är båda civilingenjörer. Är det viktigt att mentorn och adepten har samma bakgrund?
– Det måste man inte ha, det viktigaste är att man kan sätta sig in i den andra personens affärsmodell. I Thomas arbete ingår det att säkerställa att lagar och regler följs. Det gör att vi ofta diskuterar systematiska och strategiska frågor. I de sammanhangen har jag nytta av att ha arbetat som vd för ett certifieringsbolag, säger Christian.

Han menar att mentorprogrammet är ett bra verktyg för företag som vill utveckla sin personal, och att det gäller för både mentorn och adepten.

– Som mentor tränar man sitt ledarskap på ett utmärkt sätt. Du får mycket energi av att se personer utvecklas och växa. Adepten får hjälp att se på viktiga frågor av en neutral part som är en annan person än den egna chefen. Det är en klockren win-win-situation, säger Christian.

Thomas håller med och menar att det är viktigt för honom är att få perspektiv och hjälp att zooma ut från sin bubbla; att det gör honom till en tryggare person och en bättre medarbetare.

– Man är färgad av sin roll och situation på jobbet och behöver få guidning och bolla idéer med kompetenta personer. Samtalen med Christer får mig att inse vilka mål som kan vara bäst för mig men som jag själv inte upptäckt.

Text: Anna K Sjögren

 

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: