Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Produktsäkerhet 13 november, Göteborg

Produktsäkerhet och svinn – konflikter och möjligheter
LivsmedelsFöreningen arrangerar ett heldagsseminarium där vi under förmiddagen behandlar förutsättningar och konflikter med svinn och produktsäkerhet. På eftermiddagen följer vi upp med praktiska exempel. Föreläsarna är experter från institutioner och företag som delar med sig av sina kunskaper.

Produktsäkerhet 13 november, Göteborg

Anmälan

Anmäl dig här »

Anmälan är bindande.  
Vid avbokning efter 26/10 återbetalas ej deltagaravgiften. Du kan självklart överlåta din plats till annan deltagare. 

PRIS ex moms
3 900 kr, medlem i LivsmedelsFöreningen
3 500 kr, medföljande kollega (som även är medlem)
4 900 kr, ej medlem

TID 
Tisdag 13 november

PLATS
Göteborg City Konferens
Östra Larmgatan 16
411 07 Göteborg
031-313 96 36
info@goteborgcitykonferens.se

 

Program

 

09.30 Samling och förmiddagskaffe

09.50 Introduktion 
Bakgrund, krav och begrepp om spårbarhet i värdekedjan.
Niklas Warén och Mona Lauermann Orheden, LivsmedelsFöreningen

10.00 Konflikter i lagstiftningen mellan matsvinn och produktsäkerhet.
Anneli Lundell, Director, HK Scan

10.40 Livet på hyllan - konsten att bibehålla produktsäkerhet och kvalitet på framtidens mat.
Klara Båth, Head Microbiology and Hygiene, RISE

11.20 Matsvinn i Livsmedelsstrategin. Vilka initiativ tas i regeringens handlingsplan för minskat matsvinn och finns det en konflikt med produkternas säkerhet och redlighet.
Katarina Rosenqvist, Hållbarhetsexpert, Svensk Dagligvaruhandel

12.00 Lunch

13.00 Solvatten, en solskenshistoria om svensk teknologiexport. Inspirationsföreläsning om hur man kan förädla en osäker råvara till ett tjänligt livsmedel.
Petra Wadström, VD och grundare, Solvatten

13.50 Konsumenternas förtroende och syn på arbetet med minskat matsvinn.
Minna Hellman, ansvarig hälsa, Konsumentföreningen Stockholm

14.30 Eftermiddagskaffe

14.50 Skickas det för många pressmeddelanden om produktsäkerhet? När antalet pressmeddelanden ökar, är det bara av godo för konsumenten, eller skapar branschen onödigt svinn?
Tobias Rydergren, Presschef, Coop

15.20 Kan Artificiell Intelligens hjälpa till för minskat matsvinn och ökad säkerhet i värdekedjan?
Peter Muld, CDO, ICA

16.20 - Sammanfattning av dagen
16.30

Arrangeras av LivsmedelsFöreningen i samarbete med tidningen Livsmedel i fokus.

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning AAK Dectasafe HS Certifiering