Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där Emma Holtz...

Du är en av föreläsarna på utbildningen – Produktutvecklare i världsklass. Din föreläsning under Modul 2, den 8:e oktober handlar om ”Strukturera produktutvecklingen med Lean-inspirerande arbetssätt”.

Varför tycker du att det behövs en utbildning för produktutvecklare i Sverige?

Produktutvecklare har en viktig roll i utvecklingen av nya hållbara produkter, och därmed i utvecklingen av företagen och hela branschen.

 


Vad kommer du att gå igenom och särskilt lyfta fram?

Hur man kan skapa en struktur som ger tydlighet och överblick. Den ska även ge stöd i de prioriteringar som krävs och i kommunikationen mellan de olika rollerna som är involverade i produktutvecklingsarbetet.

Varför behöver man som produktutvecklare lära sig mer om Förpackning - miljö, funktion och hållbarhet?

Produktutvecklaren har mycket på sitt bord och det är många olika krav och kompetenser som är involverade innan en ny produkt kan lanseras.  En robust struktur ger mer utrymme till de roliga och kreativa delarna av arbetet!

 

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: