Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där Maria Gustafsson...

Du är en av föreläsarna på utbildningen – Produktutvecklare i världsklass. Din föreläsning under Modul 2, den 5:e november handlar om ”Från innovation till kommunikation! Finn rätt i regelverket för hälsa- och hållbarhetsbudskap”.

Varför tycker du att det behövs en utbildning för produktutvecklare i Sverige?

Genom att driva innovationsprocessen från idé till lansering är produktutvecklaren nyckeln till en lyckad produkt. En välutbildad produktutvecklaren känner till alla aspekter av sin produkt inklusive hur konsumenten uppfattar produkten där rätt kommunikationen kan ha avgörande betydelse till köp och konsumtion.

 
Vad kommer du att gå igenom och särskilt lyfta fram?

Under ”Från innovation till kommunikation! Finn rätt i regelverket för hälso-.och hållbarhetsbudskap” kommer vi att gå igenom hur kommunikationsprocessen bör följa innovationsprocessen för att säkerställa att kommunikationen följer regelverket vid lansering. Vi kommer att gå igenom Best Practise med specifika exempel hur kommunikationen kan komma att behöva justeras under en innovationsprocess samt ge exempel på när kommunikationen från idé-fasen inte kunde säkerställas vid lansering. Kommer även att visa på olika regelverk när det gäller hälsopåståenden och kommunikation och visa specifika skillnader mellan EU, USA och Kanada.

Varför behöver man som produktutvecklare lära sig mer om Förpackning - miljö, funktion och hållbarhet?

Allt kan hända under produktutvecklingen och om t ex en ingrediens ändras eller byts ut kan hela kommunikation komma att ändras. En välutbildad produktutvecklare med inblick i regelverken kan ta insiktsdrivna beslut under produktutveckling för att säkerställa kommunikation följer regelverket samt identifiera både möjligheter och brister för budskapen.

 

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: