Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där Robert Svanberg...

Du är en av föreläsarna på utbildningen – Produktutvecklare i världsklass. Din föreläsning under Modul 1, den 28:e-29:e augusti handlar bland annat om produktutvecklarens roll, innovationsprocesser, idéportfölj & portföljstyrning.

Hallå där Robert Svanberg...
Robert Svanberg, Senior consultant på 2innov8

Varför tycker du att det behövs en utbildning för produktutvecklare i Sverige?
Konkurrensen hårdnar från billig import och handelns egna varumärken. En framgångsrik strategi för att möta den konkurrensen är att skapa produkter med unika värden för konsumenter i Sverige. Detta kräver produktutvecklare med spetskompetens både inom teknisk utveckling och vad som skapar värde för konsumenterna.  

Vad kommer du att gå igenom och särskilt lyfta fram?
Att innovation är ett strukturerat arbete - inte slumpmässigt, och att det utgår från insikter om otillfredsställda behov hos konsumenterna. Jag kommer att visa metoder och hjälpmedel för att få fram idéer som är baserade på goda insikter.

Varför behöver man som produktutvecklare lära sig mer om produktutvecklarens roll, innovationsprocesser, idéportfölj & portföljstyrning?
Det är lätt att utveckla en bra produkt om man har en bra idé men det är svårt att få fram de riktigt bra idéerna.  Jag vill bidra med processer och metoder kring insikter och idéer som fungerar för produktutvecklare.

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: