Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Trendseminarium 18 mars

Årets seminarium har tema förändring och belyser trender i hela kedjan – om hållbarhet inom jordbruket, vad som skapar framgångsrika produktinnovationer och affärer, vart dagligvaruhandeln är på väg och om nya sätt att kommunicera.

Trendseminarium 18 mars

Info

Anmälan

Datum:
18 mars 2020

Plats:
Clarion Hotel Amaranten
Lokal: Johnny&Sam
Kungsholmsgatan 31
Tel: 08-692 52 00


Pris:
3 900 kr medlem i LivsmedelsFöreningen
3 500 kr medföljande kollega (om medlem)
4 900 kr ej medlem
500 kr Student
Moms tillkommer

#trendseminarium2020

Vad är det som pågår och hur blir det framöver? Sällan har det varit så svårt att spana i trenderna och aldrig har det varit viktigare att ha koll. Varför dör så många produktinnovationer? Kommer e-handeln att bli lönsam? Är jordbruket på väg att bli hållbart? Blir livsmedelsstrategin en succé?

Dagen innehåller en bred genomlysning av trendimpulserna/trendströmningarna både inifrån branschen och utifrån via samhällsperspektivet. En omistlig kunskapsuppdatering för alla som jobbar i livsmedelsbranschen.

09.10 Samling och fika

09.40 Välkommen och introduktion, moderator
Ingela Stenson, chefredaktör tidningen Livsmedel i fokus, omvärldsanalytiker 

En färsk trendspaning om budskapen i matdebatten som blir alltmer motsägande och konsumenternas beteende som är allt svårare att förutse. Vi ser missuppfattningar och motreaktioner, hållbarhetsmärkningar i absurdum, teknik som hjälper oss att sluta med teknik och ökad förvirring hos konsumenterna.
Edward Boëthius, senior consultant och Ingela Stenson, United Minds

Från produktfokus till syftesdriven helhetsupplevelse
Sofia Svahn, kommunikationschef, Löfbergs

Bensträckare

Trender inom handeln / Vart är handeln på väg Panel kopplat till mat på nätet - varför är det så trögt att handla, vad krävs för att vi ska ta nästa steg.
Jonas Arnberg, vd, HUI
Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker, PostNord  m fl


Framgångsfaktorer för produktinnovationer inom FoodService
Marie Malmqvist, chef kategori och inköp Broadline, Menigo

Från Randigt till rutigt. (från EAN-koder till QR-koder) Vad har det för påverkan på bolagen, annan set-up etc.
Mattias Rosenlund, CCO och Malin Gustavsson, CPO, GS1

12.10 Lunch

Fullkornets återkomst. Nya insikter från stor nordisk undersökning.
Malin Eriksson, consumer insight manager, Lantmännen

Ett jordbruk i förändring
Märta Jansdotter, vd, Gröna Gårdar 

Trender inom livsmedelsföretagen
Carl Eckerdal, chefsekonom, Livsmedelsföretagaen

Fika

Framgångsrika produktinnovationer - framgångsfaktorer och lärdomar från dagligvarubranschen.
Katarina Jerndahl, managing director och Miranda Schüler, junior consultant, Marketing Clinic  

Hur trendig är livsmedelsstrategin?
Lars-Erik Lundkvist, expert konkurrenskraft, LRF med flera 

Avslutande paneldiskussion.

16.20 Summering - avslut - mingel

Med reservation för ändringar. 

 

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: