Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Utbildning - Bli en produktutvecklare i världsklass!

Lär dig insiktsdriven innovation och bli en produktutvecklare i världsklass. Utbildningen ger dig kunskaper om innovationsprocesser och förståelse för olika delmoment och behov kring produktutveckling. Samtidigt knyter du nya kontakter, utbyter erfarenheter och skapar nätverk.

Utbildning - Bli en produktutvecklare i världsklass!

Fakta

Datum:
Modul 1: 28-29 augusti, Stockholm
Modul 2: 8-9 oktober. Göteborg
Modul 3: 5-6 november, Södertälje

Kontakt:
Carina Gatzinsky
RISE 
carina.gatzinsky@ri.se
Ewa Wiklund 
LivsmedelsFöreningen 
ewa@livsmedel.se

Hela programmet som pdf-fil

Utbildningen 2019 är fullbokad!
Det är 18 deltagare från flera olika företag inom branschen. 

Utbildningen går igenom:
Innovationsprocesser
Idéportfölj och konceptutveckling
Sensorisk analys
Recept och försöksdesign
Processtekniker
Förpackningar
Märkning och lagstiftning
Styrande dokument
Hållbarhetsbedömning och klimatberäkningar

Jonas Wranger är produktutvecklare på Paulig. Han är en av deltagarna som går utbildningen ”Produktutvecklare i världsklass”. 
Läs intervjun här »

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Global Werbeagentur Nürnberg Nyhetsbrev Diversified (1)