Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Utbildning - Bli en produktutvecklare i världsklass!

Lär dig insiktsdriven innovation och bli en produktutvecklare i världsklass. Utbildningen ger dig kunskaper om innovationsprocesser och förståelse för olika delmoment och behov kring produktutveckling. Samtidigt knyter du nya kontakter, utbyter erfarenheter och skapar nätverk.

Utbildning - Bli en produktutvecklare i världsklass!

Fakta

Datum:
Modul 1: 28-29 augusti
Modul 2: 8-9 oktober
Modul 3: 5-6 november

Plats:
Stockholm, Göteborg och Södertälje

Kostnad:
22.100 kr för medlem i LivsmedelsFöreningen
26.000 kr för icke medlem
Exklusive resa, hotell och moms.
Samtliga måltider ingår i avgiften.

Kontakt:
Carina Gatzinsky
RISE 
carina.gatzinsky@ri.se
Ewa Wiklund 
LivsmedelsFöreningen 
ewa@livsmedel.se

Hela programmet som pdf-fil

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med produktutveckling idag. Du som vill fördjupa dig inom området för att skapa nya, innovativa produkter i framtiden. Det ställs inga krav på akademisk utbildning men du ska ha erfarenhet från etablerade livsmedelsföretag, handel eller foodservice.

Utbildningen går igenom:
Innovationsprocesser
Idéportfölj och konceptutveckling
Sensorisk analys
Recept och försöksdesign
Processtekniker
Förpackningar
Märkning och lagstiftning
Styrande dokument
Hållbarhetsbedömning och klimatberäkningar

Ladda hem hela programmet här »

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev