Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

10 heta tips: ”Låt konsumenterna vara med och innovera”

Att bygga långsiktiga relationer mellan forskning, livsmedelsföretagare och kunder är bästa sättet att skapa kreativa innovationer.
– Dialog betyder allt, säger Susanne Welin-Berger, Gotland Grönt Centrum.

10 heta tips: ”Låt konsumenterna vara med och innovera”
Kreativiteten flödade under SLU:s seminarium Ny mat på bordet.

Ny mat på bordet. Det var temat för ett seminarium, arrangerat av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, under Almedalsveckan, och som kretsade kring regional innovation och entreprenörskap i livsmedelssektorn.

– Vi kan vara överens om att det är för lite innovation i svensk livsmedelsindustri. Men vad gör vi åt det? undrar moderatorn tillika statskonsulenten Thomas Norrby retoriskt.

Det hela mynnade ut i en kreativ workshop, där både deltagare fick bidra med sina tips och idéer till hur framtidens innovationer inom livsmedelsområdet ska skapas och komma i rullning.

– God innovation som gör att folk äter mer hälsosamt och bidrar till en hållbar utveckling är win-win för alla, säger Jan Bertoft på Sveriges Konsumenter, som tycker att man ska ta vara på konsumenternas egen kreativitet, genom att involvera dem i utvecklingen av nya produkter redan på idéstadiet.

Susanne Welin-Berger från Gotland Grönt Centrum (en samverkansorganisation mellan forskning och de gröna näringarna på Gotland) betonade vikten av ökat samarbete hela vägen från primärproduktion över förädlingsledet och fram till kund.

– Digitalisering och ny teknik skapar enorma möjligheter till innovation, men dialog och möten där man arbetar tillsammans är själva förutsättningen, säger hon.

Lasse Nellmer, processledare på Länsstyrelsen Gotland med bakgrund från varumärket Absolut, menade att nya innovationer ibland är närmare än man tror:

– Det måste inte vara själva produkten som är innovationen. Ibland kan det lika gärna vara själva kommunikationen kring den, säger han.

7 tips för att höja innovationsgraden i livsmedelskedjan

  • Lär av andra – titta gärna utanför landsgränserna. Olika branscher behöver mötas mer – livsmedelsbranschen kan inte bara vara innovativ på egen hand.
  • Vara generös och dela med dig; se konkurrenterna som kollegor.
  • Testlansera nya produkter tidigare i processen. Utveckla tillsammans med den tänkta kunden; såväl produkter som tjänster och kommunikationen kring dessa.
  • Ta med breda grupper i innovationsprocessen. Sverige är diversifierat i dag, se det som en chans vad gäller både kundgrupp och kunskap.
  • Tänk på att en stor del av Sveriges befolkning är singelhushåll.
  • Fundera på hur eventuellt svinn ska hanteras redan under produktionen.
  • Glömt inte att det är tillåtet att våga testa och misslyckas. Det är bara tio procent av alla innovationer som faktiskt blir något i slutändan.

 

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019