Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Agenda 2030 – ett kortare perspektiv ökar takten

År 2022 är vi halvvägs till Agenda 2030, FN:s globala miljömål som antogs 2015. Sverige ligger bra till, men för att accelerera arbetet med en hållbar utveckling krävs att hela livsmedelskedjan är beredd att gå från ord till handling.

Agenda 2030 – ett kortare perspektiv ökar takten
Odling av svensk åkerböna – en hållbar proteinbomb.

Lagret av matjord försvinner med en procent per år samtidigt som jordens befolkning ökar.

– Det är ohållbart, säger Anders Wijkman, samhällsdebattör och tidigare politiker med stort miljöengagemang, och en av dem som talade under seminariet ”Agenda 2030 – hållbarhet från jord till bord” under Almedalsveckan, där fokus var att skapa ökad handlingskraft genom att sätta 2022 som ett tydligt delmål.

För att kunna föda framtidens alla människor behöver man både förändra sättet som jorden brukas på och typen av grödor som odlas. Grundbultar i det framtida jordbruket är protein, bränsle och kvävegödning. Och svaret är: baljväxter.

– Baljväxter fixerar kväve i jorden, fångar upp kol från atmosfären och kräver väldigt lite konstgödsel, samtidigt som det ger bra näring. Dessutom ger det upphov till restprodukter som kan användas till etanol, säger Anders Wijkman.

Uppfinnaren och entreprenören Janne Lundh, som driver företaget Peas on Earth, talar sig varm för möjligheten med den svenska åkerbönan:

– Det är en överlägsen baljväxt. Ser man till sammansättningen av aminosyror är den likvärdig med sojabönan men den ger dubbelt så mycket protein, säger han, och berättar att den globala årsproduktionen av soja förnärvarande är 350 miljoner ton och står för hälften av all skogsskövling.

Agenda 2030 – hållbarhet från jord till bord arrangerades av Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation, We Dont Have Time AB samt Entreprenörsstiftelsen. Syftet var att visa att vi med ett helhetsperspektiv kan lösa både de globala målen och klimatfrågan snabbare.

Annons: Algol
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: