Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

"Alla kan inte äta svenskt alltid"

En hållbar livsmedelskedja skapas utifrån ökad efterfrågan på hållbara produkter, men även genom att företagen snäpper upp sig.
– Vi kan inte lämna över alla val till konsumenterna, säger Sara Sundquist på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagens näringspolitiska expert Sara Sundquist är på plats i Almedalen.

Konsumenterna vill göra rätt, men vad gör Matsverige?

Det var utgångspunkten för ett seminarium kring hållbarhet och hållbara matval, arrangerat av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Sara Sundquist, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, var en av dem som medverkade. Hon menar att visst, konsumentmakt i alla ära, men i många fall är det faktiskt livsmedelsföretagen själva som måste ta ansvar för hållbarhetsfrågan – utan att blanda in konsumenterna.

– Jag tycker att livsmedelsföretagen i allmänhet är ganska bra på att ta ansvar. Att ställa tydliga krav på odlare och producenter är bästa sättet att försäkra sig om att ha en produktion i framtiden, säger Sara Sundquist.

Utan hållbart producerade råvaror, ingen livskraftig livsmedelsproduktion. Just så enkelt och så svårt är det.

– Det finns många goda exempel i branschen. Arla kräver fossilfria transporter till år 2020, vilket eldat på Scania för att få fram fler lastbilar som kan köra fossilfritt. Då händer det ju något på riktigt, utan att man lägger ansvaret i knät på konsumenten.

Ett annat exempel är Polarbröd, som vill baka sitt bröd på ett mjöl med mindre klimatpåverkan, vilket fått Lantmännen att ta fram just ett sådant mjöl – vilket även kan säljas i butik till den vanlige konsumenten.

Vad kan livsmedelsföretagen göra bättre när det gäller hållbarhet?

– Vi behöver styra bort från de allra sämsta produkter och på så vis höja lägstanivån. Därför håller vi på att uppdatera vårt hållbarhetsmanifest från 2013, vilket vi presenterar i höst. Saker som vi bland annat fokuserar på är hur vi tillsammans minskar antibiotikaanvändningen och svinnet och hur vi arbetar för att bli fossilfria. Hållbara förpackningar är också en viktig del, säger Sara Sundquist.

Vad tar du med dig hem från det här seminariet?

­– En tanke som slog mig är att vi fokuserar väldigt mycket på fördelarna med maten som är producerad här i Sverige. Samtidigt är det ju så att vi har aldrig någonsin varit självförsörjande, vi är ett litet land nära polcirkeln som inte alls har samma naturliga förutsättningar som exempelvis Italien och Frankrike. Det gör att vi är oerhört beroende av import och måste erkänna importmarknaden även när vi talar hållbarhet. Alla kan inte äta svenskt alltid men vi behöver ställa högre krav på importmarknaden.

 

Annons: Algol
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: