Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Almedalen - Ekologiskt 3.0 - bättre, billigare eller brist

På Axfoods seminarie om Ekologiskt 3.0 - bättre, billigare eller brist diskuterades kort den nya ekoförordningen inom EU. Sverige har fått kämpa hårt för att få in viktiga aspekter ur ett svenskt eko-perspektiv.

Almedalen - Ekologiskt 3.0 - bättre, billigare eller brist

Panelen var inte helt överens om förhandlingarna varit lyckade eller inte men alla var överens om att ekologiskt behöver ta nästa steg och även inkludera hållbarhetsaspekten. Enligt en undersökning som Axfood gjort så skulle konsumenterna köpa mer eko om det var billigare. Sedan anser man att det saknas tydliga eko-alternativ inom fågel, fisk och godis/snacks. 

I den nya livsmedelsstrategin har regeringen satt ekomål på att åkerarealen som används till ekologisk odling ska öka från 17% till 30% och att de offenliga inköpen av eko ska öka till 60%. Det är en tydlig inriktning.

För att tillfredsställa konsumenternas krav på billigare ekoprodukter diskuterades olika lösningar kopplat till stordriftsfördelar, ny teknik för effektivare jordbruk samt om det vore rimligt att godkänna tillförsel av en liten giva konstgödsel på våren för större skördar. Idag finns tekniker att tillverka konstgödsel mer miljövänligt än tidigare och en av de största utmaningarna man har inom eko-odlingen är att många måste köpa in organiskt gödningsmedek från konventionella gårdar för att det ska räcka till.

 

Axfood meddelade också att de uppdaterat sin framtidsspaning mot 2030 som de presenterade i Almedalen 2016. Den finns att hämta på deras hemsida.

 

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: