Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Arlas kor blir biogasproducenter

Arlas gårdar ska bli en språngbräda för Sveriges omställning till fossilfri trafik. Nu har den första biogasdrivna mjölktankbilen börjat rulla i Västergötland.

Arlas kor blir biogasproducenter
Arlas första biogasdrivna mjölktankbil. Foto: Arla.

Arla arbetar med att sluta det ekologiska kretsloppet på ett antal gårdar med start i Västergötland. Biogas produceras i Vårgårda av bland annat kogödsel i en anläggning som ägs av Arlabönder tillsammans med andra lokala företag. Resterna från biogasrötningen används som gödning på markerna; en gödning som är bättre än ko- eller mineralgödsel. 

– Arla drar igång en biogasrevolution för att bli en del i det fossiloberoende samhället. Vårt eget mål är att ha netto noll klimatavtryck senast år 2045. Genom biogasproduktion från kogödsel så blir vi dessutom en del av omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige, säger Patrik Hansson, vd för Arla Sverige.

Redan i dag producerar 81 svenska Arlagårdar biogas. I Sverige finns i dag drygt 2 600 Arla-bönder med totalt cirka 240 000 kor på sina gårdar. Potentialen i att producera biogas från gödsel från alla Arlagårdar i Sverige motsvarar ungefär 54 miljoner liter diesel.

– Vi siktar på att 30 procent av Arlas mjölktankbilar ska köra på biogas om tre till fem år. För att denna omställning ska kunna ske måste det finnas tillgång till biogas till konkurrensmässigt pris vilket är beroende av både politiska beslut men även av investeringar runt om i Sverige. Vi kommer jobba tätt med olika aktörer och politiker för att se hur vi kan maximera potentialen med biogas, säger Patrik Hansson.

AGNETA RENMARK

 

 

Biogas från gödsel på gårdar runt omkring Vårgårda produceras lokalt i en anläggning som samägs av mjölkbönder i trakten och andra lokala företag.

Arla Sverige kommer under året även att börja omställningen av egna tunga fossilfria transporter mot biogasdrift. 

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev