Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Arlas nya mål: mjölk med netto noll i klimatavtryck

Klimatavtrycket från ett glas svensk mjölk redan är nästan hälften så lågt som genomsnittsglaset i världen. Som landets största mejeriaktör vill Arla Sverige leda branschens omställning mot en ännu mer hållbar mejeriproduktion. Målet är mjölk med netto noll klimatavtryck.

Arlas nya mål:  mjölk med netto noll i klimatavtryck

Mjölken har en viktig roll att fylla i en värld med växande befolkning, tack vare sitt höga näringsvärde i förhållande till miljöpåverkan. Och betande kor är en avgörande faktor för att nå miljömålen och bibehålla den biologiska mångfalden enligt både Naturskyddsföreningen, WWF och Naturvårdsverket.

Det skriver Arla Sverige i ett pressmeddelande.

– Våra ägare, mjölkbönder, har beslutat att vi måste göra mer för att mjölken vi producerar i morgon ska ha ännu lägre klimatavtryck än i dag. Därför kraftsamlar Arla nu mot en ny vision som går ut på att vi ska producera mjölk med netto noll klimatavtryck, säger Patrik Hansson, chef för Arla Sverige.

Nyligen har Arla Foods och kooperativets 10 300 ägare, bönder runt om i Europa, satt mål för att påskynda övergången till en mer hållbar mejeriproduktion. Huvudmålet är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent per kilo mjölk till 2030, jämfört med 2015, och att arbeta mot netto noll klimatavtryck senast år 2050.

Men Arla Sverige har som mål att nå netto noll tidigare än så.

– Vi vill minska klimatavtrycket samtidigt som vi fortsätter att bidra till öppna landskap och den biologiska mångfalden. På gårdsnivå innebär det att bränslen ska gå från fossila till förnybara. Vi ska minska våra fotavtryck och öka gårdarnas positiva bidrag. Det kan vara allt från att producera biogas till att främja kolinlagring och pollineringen genom att odla blommor på gårdarnas mark, säger Patrik Hansson.

Arla samlar nu en del av de gårdar som vill ligga i framkant, för att utbyta erfarenheter och ge exempel till andra att följa. I Sverige deltar 25 så kallade pionjärgårdar i initiativet. Här är exempel på insatser på de gårdarna:

  • Konkret plan för att nå netto noll klimatavtryck.
  • Fler vindkraftverk och solpaneler och andra sätt att nå förnybar energi.
  • Anläggningar som förvandlar gödsel till biogas för kollektivtrafiken.
  • Innovationer som uppvärmning av boningshus genom värmen från mjölktanken.
  • Optimerad fodereffektivitet och foder med så låg klimatpåverkan som möjligt.
  • Bifodergrödor för att gynna bin och öka pollinering.

 AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev