Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Artur Granstedt vinnare av Utstickarpriset

Utstickarpriset 2015 tilldelas Artur Granstedt, docent i ekologisk odling och en pionjär som i över 50 år tagit strid för ett ekologiskt kretsloppsjordbruk, i Sverige och i världen.

Artur Granstedt vinnare av Utstickarpriset
Artur Granstedt är årets mottagare av Polarbröds Utstickarpris. Foto: Polarbröd

Artur Granstedt belönades med pokalen Revolution samt en 100 grams guldtacka från Boliden.

Juryns motivering till priset lyder: ”Årets Utstickare är en sann nytänkare inom jordbruk. Han har förenat forskning med rådgivning till lantbrukare som vill odla hållbart, och har gjort stora insatser för att rädda Östersjön. Genom både vetenskapliga studier och konkret arbete med kretsloppsjordbruk har han visat att en omställning till uthållig matförsörjning inom planetära gränser är både möjlig och nödvändig. På ett modigt sätt står årets pristagare upp för viktiga principer, har en helhetssyn på miljö och klimat och ett engagemang som omfattar också framtida generationers väl.”

Årets tema Nytänkande inom jordbruket fokuserar på de livsavgörande utmaningar mänskligheten står inför när det gäller att ställa om till ett hållbart jordbruk och en livsmedelsförsörjning som därmed kan fungera i längden.

– Det är med stor tacksamhet jag tar emot detta pris. Polarbröd lyfter med Utstickarpriset fram och synliggör, enligt mig, några av våra viktigaste frågor nämligen de om klimatet, mångfalden och problemen med näringsläckage till Östersjön. Jordbruk och mat står för närmare hälften av den globala uppvärmningen och vi måste reformera både vår mathållning och jordbruket i grunden för vår långsiktiga matförsörjning och överlevnad, säger Artur Granstedt.

Övriga finalister till Utstickarpriset 2015 var Gunnar Rundgren och Min farm.

Juryn för Utstickarpriset består av Maja Frankel, Skandinavienchef för Ashoka; Måns Adler, grundare av Bambuser; Anders Wijkman, hållbarhetsexpert; Heidi Andersson, världsmästare och armbryterska; Polarbröds vd Karin Bodin samt Polarbröds styrelseordförande Anna Borgeryd.

Utstickarpriset instiftades 2012 av Polarbröd och är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet.

Källa: Polarbröd

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Tetra Pak Nordic food industry kvadrat (1)