Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Bakterier kan skydda barn från allergi

För lite bakterier i småbarns livsmiljö anses vara en orsak till att många barn blir allergiska. Ny forskning visar att den gravida mammans mikrobiella omgivning har stor betydelse för barnets allergirisk.

Bakterier kan skydda barn från allergi
Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi

Idag finns det bevis för att barn som växer upp på bondgårdar löper mindre risk att bli allergiska. En del av förklaringen är att barnen har kontakt med boskap, foder och att de dricker opastöriserad mjölk. En doktorsavhandling från i höstas visar att om mamman äter fet fisk under graviditet och amning kan det skydda barnet från allergier. Den pekar också på att småbarn som tidigt fått smaka fisk, ägg och mjöl löper mindre risk att bli allergiska.  

Vid Linköpings universitet konstaterar professor Maria Jenmalm och hennes medarbetare att den gravida kvinnans mikrobiella omgivning har stor betydelse för barnets immunsystem och därmed skydd för allergier. I en artikel i årets första nummer av tidningen Dietistaktuellt redogör hon för nya forskningsresultat som visar att när probiotika ges både till mamman under graviditeten och till barnet under första året så kan man urskilja en viss skyddande effekt, det gäller framförallt på allergiska eksem.

I en studie som pågår just nu ger man probiotika till mamman redan från den 20:e graviditetsveckan för att barnet ska komma i kontakt med bakterierna vid förlossningen. Man ger bakterier av typen lactobacillus reuteri. Forskarlaget ska följa barnen i två år och förhoppningen är att behandlingen med bakterier ska förebygga allergier, inte bara eksem utan även i luftvägarna.

Hygienprincipen innebär att fler barn blir allergiska eftersom de kommer i kontakt med för få bakterier och därför inte utvecklar sitt immunförsvar. Maten bidrar med bakterier, Maria Jenmalm menar därför att enbart amning under sex månader blir för ensidigt. De nyttiga bakterier som de små barnen har i tarmarna behöver näring och då blir det ensidigt med enbart bröstmjölk.

Text: Anna K Sjögren

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: