Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Blott Sverige svenska krusbär har

Frukt, grönsaker, växtodling och djuruppfödning – den svenska livsmedelsproduktionen påverkar miljö och klimat i betydligt mindre utsträckning än internationell livsmedelsproduktion. Det visar en ny rapport från Naturvårdsverket.

Blott Sverige svenska krusbär har
Foto: Shutterstock

Naturvårdsverkets så kallade PRINCE-rapport stärker bilden av svenskt jordbruk som klimatsmart i en internationell jämförelse. Drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker av livsmedel som produceras utomlands.

– Slutsatsen är entydig. Om du vill minska dina klimatfotavtryck ska du välja att äta svensk mat, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Forskningsprogrammet PRINCE är den mest omfattande och detaljerade beräkningen av den svenska konsumtionens miljöpåverkan som hittills genomförts. Rapporten presenterar nya mätmetoder för den miljöpåverkan som svenskarnas privata och offentliga konsum medför samt svenska investeringar både i Sverige och i övriga länder där produkterna tillverkas. Två tredjedelar eller mer av utsläppen från svensk konsumtion av mat, transporter, boende och investeringar i bygg- och anläggningsverksamheter sker utomlands.

Rapporten visar tydligt att svenska konsumenter lätt kan minska sitt klimatfotavtryck genom att välja svenska livsmedel i stället för importerade.

– Det här är ett viktigt bevis på att det svenska lantbruket har kommit väldigt långt i arbetet med en hållbar matproduktion, som både minskar klimat- och miljöavtryck. Det stärker oss ytterligare när vi levererar våra svensktillverkade livsmedel till konsumenterna, säger Palle Borgström.

  • Drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras utomlands. Störst klimatpåverkan har livsmedel från andra europeiska länder (27 procent), från Asien, främst palmolja, (14 procent) och Latinamerika, främst kött från Brasilien, (10 procent).
  • 83 procent av fotavtrycket för användning av antibiotika i djuruppfödning orsakat av svensk matkonsumtion sker utomlands (70 procent i övriga Europa, 13 procent från resten av världen). Endast 13 procent av den totala antibiotikaanvändningen sker i svensk djuruppfödning.
  • Den utländska användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket är totalt dominerande i produktionen av livsmedel till svenska konsumenter. 75 procent av herbiciderna, 88 procent av fungiciderna och 97 procent av insekticiderna för produktionen av svenskarnas mat används i utländsk jordbruksproduktion.
  • Frukt och grönsaker producerade utomlands är enligt PRINCE den produktgrupp som betyder mest för den totala användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket.

 

AGNETA RENMARK

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nordic food industry kvadrat (1) Tetra Pak Nyhetsbrev