Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Brist på ägg från utehöns

Utbudet av ägg från utehöns kommer att minska på grund av den fortsatta smittorisken för fågelinfluensa.

Brist på ägg från utehöns

I slutet av november inträffade det första fallet av fågelinfluensa (H5N8) i en värphönsbesättning i Sverige. Jordbruksverket hade strax innan beslutat att alla fjäderfän ska hållas inomhus för att skydda dem mot smitta. Enligt EU-förordning nr 589/2008 får ägg fortsätta att saluföras som ”ägg från utehöns” under restriktionstiden, dock under högst tolv veckor.

På grund av fortsatt hög smittrisk har Jordbruksverket beslutat att alla fjäderfän ska fortsätta hållas inomhus tills vidare.

– Med anledning av rådande läge kommer utbudet av ägg från utehöns därför att minska från och med vecka åtta. Vi hoppas att smittorisken minskar så att vi snart kan låta hönsen gå ut igen. Vi följer Jordbruksverkets riskvärderingar med stort intresse, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare på Svenska Ägg.

När fågelinfluensa konstaterades i Danmark den 21 november höjde Jordbruksverket smittskyddsnivån till nivå 2 vilket bland annat innebär att fjäderfä ska hållas inomhus för att skydda dem från smitta. Detta har inneburit att alla svenska äggproducenter har hållit sina höns inomhus sedan dess. För övriga länder i Europa där man konstaterat viruset gäller motsvarande, men datumen kan variera.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat någon människa trots att den funnits flera år bland vildfåglar och tambesättningar i andra länder. Enligt Livsmedelsverket finns det inte heller någon risk för att smittas genom att äta ägg eller kyckling eftersom fågelinfluensa inte sprids via livsmedel.

Källa: Svenska Ägg

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: