Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Carlsbergs nya lager kapar milen

Ett nytt externlager ska spara 15 000 mil om året för Carlsberg Sverige. Syftet är både att minska koldioxidutsläppen och att säkra konkurrenskraften.

Carlsbergs nya lager kapar milen
Foto: Carlsberg Sverige.

Carlsberg Sverige har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Swedish Logistic Property, SLP, för ett nytt externlager. Inflyttningsdatumet är 1 januari 2021 och lagret, som omfattar 20 000 kvadratmeter, ligger i nära anslutning till bryggeriet i Falkenberg och väntas bidra till både lägre koldioxidavtryck, högre flexibilitet och bättre service till kund.

– Med det nya externlagret kan vi effektivisera våra logistikflöden på ett positivt sätt, där det korta avståndet mellan bryggeriet och lagret kommer att minska transporterna längs E6-an med 15 000 mil årligen, säger Anders Siboni, ansvarig för försörjningskedjan på Carlsberg Sverige.

Satsningen ligger i linje med Carlsberg-koncernens hållbarhetsprogram, Together Towards Zero, där målet är att nå noll inom fyra områden: Noll koldioxidutsläpp, noll vattenspill, noll oansvarig konsumtion och noll olyckskultur. Målsättningen är att Carlsberg-koncernen ska vara koldioxidneutralt i egen verksamhet till 2030.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: