Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Carrefour ökar spårbarheten hela vägen till producenten

Franska Carrefour ansluter sig till IBM Food Trust, ett globalt system för ursprungsspårning av livsmedel. Efter 18 månaders pilotförsök med blockchain-systemet kan miljoner artiklar nu enkelt spåras ända till producentnivå.

Carrefour ökar spårbarheten hela vägen till producenten

Butiker, grossister och producenter kan använda Food Trust för att ”förbättra spårbarheten, transparensen och öka effektiviteten” enligt IBM. Systemet ger tillgång till data från hela livsmedelskedjan och har hittills testats och använts av bland andra Walmart, Unilever, Kroger, Dole och Nestlé.

Carrefours plan är att använda nätverket i IBM Food Trust för att förbättra konsumenternas tillit till de egna varumärkena.

Styrkan i IBM Food Trust är inte bara att det sammanför producenter och återförsäljare utan även alla delar av de ekosystem som överhuvudtaget har bäring på vår leveranskedja, säger Natalie Dyenson, vice vd med ansvar för livsmedelssäkerhet och kvalitet på Dole

Annons: Bergström & Hellqvist
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Triolab