Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Cloetta köper Candyking

Cloetta köper aktierna i Candyking, som levererar lösviktsgodis i Norden, Storbritannien, Irland och Polen.

Cloetta köper aktierna i Candyking från den nuvarande ägaren och koncernchefen, Dani Evanoff, samt Candykings utestående obligationer.

– Kort efter mitt övertagande av Candyking, efter en ingående dialog med bolagets långivare, var slutsatsen att vi behövde finna en stark och långsiktig ägare för bolaget. Med denna insikt påbörjade en dialog med ett flertal intressenter på marknaden och bäst lämpad i denna process blev Cloetta, säger Dani Evanoff.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 325 MSEK på kassa- och skuldfri basis och utbetalas i anslutning till tillträdet för transaktionen. Transaktionen är föremål för godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten samt obligationsinnehavarnas godkännande på obligationsinnehavarmöte.

Källa: Candyking

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: