Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

De är sommarens vinnare och förlorare i hav och sjö

De höga temperaturerna under sommaren 2018 har påverkat livet under ytan. Det visar de provfisken som institutionen för akvatiska resurser vid SLU som årligen genomför längs Sveriges kuster.
Medan havsfiskar som torsk och strömming haft det tufft har sötvattensfiskar som abborre och gös snarare gynnats.

De är sommarens vinnare och förlorare i hav och sjö

Den gångna sommaren var ovanligt varm; i större delen av Götaland och Svealand var årets sommar den varmaste som någonsin uppmätts. Eftersom det framförallt är under den varmare tiden på året som de flesta fiskarter växer och förökar sig är temperaturen under sommarhalvåret en viktig faktor för arternas utveckling.

Institutionen för akvatiska resurser, SLU Aqua, utför varje år en mängd provfisken längs Sveriges kuster för att ge råd till myndigheter och allmänheten om hur fisken i våra vatten mår.

– Längs västkusten har vi fått väldigt lite torskfiskar i våra provfisken. Torskfiskarna går inte in närmare kusten där vi provfiskar när vattentemperaturen är för hög. Fångsterna av den varmvattengynnade ålen har däremot varit relativt goda i flera områden och vi har även fångat en del abborre, säger Frida Sundqvist miljöanalytiker vid SLU Aqua.

Längs Östersjöns kuster ses ett liknande mönster. Sötvattensarter som gynnas av varmare vatten som abborre, gös och mörtfiskar har varit talrika i de flesta provfiskena, medan marina arter som föredrar kallare vatten som torsk och strömming sannolikt undvikit grundare kustområden med höga vattentemperaturer.

– Att fångsterna av olika arter beror på vattentemperaturen är inget nytt och fångsterna under ett enstaka år speglar inte heller den långsiktiga utvecklingen för fiskarterna. Men våra provfiskefångster under den här varma sommaren pekar däremot på hur fisksamhällena längs kusten kommer att se ut i ett framtida varmare klimat, säger Jens Olsson, forskare vid SLU Aqua.

Den höga vattentemperaturen har också påverkat vissa fiskarters föryngring. Fångsterna av årsyngel av abborre har varit rekordhöga i många områden. Även fångsterna av unga mörtar och andra karpfiskar har varit höga.

– Årsynglen av abborre har varit både ovanligt många och stora under årets provfisken, vilket tyder på att det har varit ett ovanligt gott år för abborren. Det kommer sannolikt innebära en positiv skjuts för arten och leda till goda fångster i fisket om tre till fyra år när fisken har vuxit till sig, säger Fredrik Franzén miljöanalytiker vid SLU Aqua.

Under hösten och vintern kommer resultaten från årets provfisken studeras i detalj och presenteras i rapporter på SLU Aquas webbplats.

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev