Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

De ska göra Gotland blåare

Plötsligt pratar alla om potentialen med odlad fisk och annan sjömat. Häng med till Blått Centrum på norra Gotland, ett kunskaps- och utvecklingsnav för alla former av vattenbruk.

De ska göra Gotland blåare
Testodling av havets tryffel pågår. Här är det Fredrik Gröndahl, Gunilla Rosenqvist och Andreas Pettersson som följer projektet med stort intresse. Foto: Agneta Renmark.

Gotland runt

I samband med Almedalsveckan arrangerar LivsmedelsFöreningen studiebesök hos olika matproducenter på Gotland. Du som inte var med kan läsa om besöken här på sajten och i nästa nummer av Livsmedel i fokus.

Vid forskningsstationen Ar på norra Gotland ligger Blått Centrum, ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Utgångspunkten för verksamheten ligger i att vatten är människans allra viktigaste resurs och man arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet.

– Vi har ett unikt läge mellan både sött och bräckt vatten, säger projektledaren Gunilla Rosenqvist.

Hon förklarar att Blått Centrum fungerar som ett regionalt kunskapscenter och driver olika utvecklingsprojekt och inkubationsverksamhet i både egen regi och i samarbete med exempelvis företag, myndigheter och entreprenörer.

– Tillsammans får vi mer muskler att söka projektmedel, inte minst från EU.

Just den här dagen, när Livsmedel i fokus är på besök, är det invigning av en helt ny försöksodling av tarmalg, eller tarmtång.

– Den kallas även ”havets tryffel” och det låter ju onekligen lite trevligare. Det finns många kockar som älskar att använda den här algen i matlagningen, säger Fredrik Gröndahl, marinbiolog från KTH som leder projektet.

Ett annat av de projekt som just nu pågår handlar om akvaponik, där man kombinerar odling av fisk i bassänger med odling av växter i vatten, i ett slutet system där alla näringsämnen tas tillvara.

– Varannan fisk som äts i världen i dag är odlad, de flesta i Asien. Men här i Sverige har vi inte kommit lika långt, säger Anderas Pettersson, fiskekonsulent vid Länsstyrelsen med bakgrund från SLU.

Det är just det som forskarna vid Blått Centrum vill ändra på och inte minst få lokala företagare att nappa på.

– Det är helt nödvändigt om vi ska kunna föda en växande global befolkning, där varje person i dag i genomsnitt äter 20 kilo sjömat. De vilda arterna räcker inte.

Vad är det som gör vattenbruk hållbart?

– Fisk är det överlägset bästa djuret när det gäller förmågan att omvandla foder till muskler, säger Anderas Pettersson, som är övertygad om att inte minst landbaserat vattenbruk har framtiden för sig på Gotland.

– Men det behövs mer kunskap. Många är skeptiska och vi behöver både utveckla metoder för att hjälpa fram nya företag.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019