Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Delade åsikter om obligatorisk ursprungsmärkning av kött på krogen

Regeringen vill införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang. Men krogbranschen är skeptisk.
– Vi berättar gärna var produkterna kommer ifrån när gästen frågar men en tvingande lag innebär för mycket administration, säger krögaren Bengt Sjöström.

Delade åsikter om obligatorisk ursprungsmärkning av kött på krogen

Det finns ett stort intresse för mat och för var maten kommer ifrån bland svenska konsumenter idag. God information är en förutsättning för att konsumenter ska kunna göra medvetna och hållbara val.

Regeringen har därför gett Livsmedelsverket i uppdrag att se över vilka åtgärder som krävs för att kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

– Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. I matbutiker är det idag lätt att få reda på köttets och fiskens ursprung, men så är det inte när man är ute och äter på restaurang, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Branschorganisationen Svensk Fågel är positiv till regeringens förslag men menar att det måste finnas möjlighet till ordentlig kontroll. Utan det blir lagstiftningen tandlös.

– En viktig del i den framtida ursprungsmärkningen är hur myndigheterna ska säkerställa att maten verkligen kommer från det land som restaurangen uppger. Kunden måste kunna lita på märkningen, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

På branschorganisationen Visita, tycker man att lagen är onödig, ökar regelbördan och försvårar jobbskapandet.

– Restauranger köper in sina råvaror från olika håll och ursprunget kan variera från en dag till en annan. Att då jobba med märkningar som i butik är inte en framkomlig väg. Det bästa och säkraste sättet att som gäst få den informationen är att helt enkelt fråga personalen på restaurangen. Då får man aktuell information och vi uppmuntrar den dialogen mellan gäster och företag, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Bland de kockar och krögare som Livsmedel i fokus talar med är de flesta skeptiska till förslaget:

– Jag tycker att det borde vara straffbart att köra med falsk ursprungsbeteckning men tycker inte att det ska vara tvingande att skriva ut alla ursprung på menyerna, säger Björn Persson, krögare med en handfull krogar i Göteborg.

– Det är gästerna som ska ställa krav, inte statens byråkrati, säger Heinz Glöcker, kock och erfaren utbildare av kockelever i Norrtälje.

För att Sverige ska kunna genomföra en nationell bestämmelse för obligatorisk ursprungsmärkning måste regeringen göra en anmälan till EU-kommissionen. I anmälan ska man kunna bevisa sambandet mellan kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung eller härkomstplats. Man ska också lägga fram belägg för att flertalet konsumenter anser att denna uppgift är mycket viktig.

Livsmedelsverket har därför fått i uppdrag att analysera vilka studier som Sverige behöver ta fram för att kunna underbygga en ansökan. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 3 december 2018.

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: