Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

”Det krävs mer vilja om Sverige ska bli ledande livsmedelsnation”

Rättssäkerhet, politisk stabilitet och trendkänsliga konsumenter är Sveriges främsta styrkor i den internationella konkurrensen, enligt en undersökning som Livsmedelsföretagen gjort bland sina medlemsföretag.
Svagheterna är bland annat att vi står utanför euron, har höga arbetskraftskostnader och besvärlig myndighetsbyråkrati.

”Det krävs mer vilja om Sverige ska bli ledande livsmedelsnation”
Foto: Matilda Skoglöw.

Livsmedelsindustrin är en av de mest konkurrensutsatta industrigrenarna i Sverige. Under de 24 år som gått sedan Sverige gick med i EU har den svenska marknadsandelen sjunkit från 80 till 50 procent.

− Att vågskålen med svenska styrkor väger tyngre än vågskålen med svenska svagheter är avgörande för att vi ska överleva som industriland, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal, i samband med att han presenterar sitt senaste konjunkturbrev för Q1 nu i veckan.

Livsmedelsföretagen har bett sina medlemsföretag att gradera Sveriges internationella position utifrån 13 olika variabler. Det visar sig att rättssäkerhet och politisk stabilitet hamnar i topp bland svenska styrkor.

− Rättssäkerhet och politisk stabilitet är grundläggande förutsättningar för att driva företag och en stor del av förklaringen bakom Sveriges framgångar de senaste 100 åren. Det är faktorer som är lätta för oss i Sverige att ta för givet, men många av våra medlemmar är verksamma i länder med mer eller mindre godtycklig lagtillämpning och det är extremt utmanande, säger Carl Eckerdal.

En tredje styrka är att svenska konsumenter är trendkänsliga, vilket både gör Sverige till en bra testmarknad och tvingar företagen att utveckla nya, spännande produkter som resten av världen förhoppningsvis vill ha i framtiden.

Sveriges största svagheter är enligt samma undersökning att Sverige står utanför euron och våra höga arbetskraftskostnader.

− Ska man ha höga arbetskraftskostnader och stora löneökningar måste de matchas av ökningar i produktivitet. Tyvärr ser vi sedan ett antal år tillbaka att produktivitetsökningen avtar, och i kombination med hård konkurrens från låglöneländer blir detta en giftig cocktail för industrin.

Ytterligare en svaghet som lyfts fram i undersökningen är myndighetskrångel med övernitiskhet och oförutsägbara tillståndsprocesser.

– Om Sverige ska tävla om en position som ledande livsmedelsnation krävs det positionsförflyttningar på ett antal centrala områden. Det är alls ingen omöjlighet att vi lyckas, men det kommer att krävas mer vilja, ansträngning och fokus än vad som är fallet i dag, säger Carl Eckerdal.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019