Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Det våras för framtidens äpplen

De flesta utländska cideräppelsorter är sjukdomsbenägna och mognar för sent för att kunna odlas i Sverige. Därför behövs nya svenska klimatanpassade sorter, vilket SLU Grogrund – Centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, just nu håller på att ta fram.

Det våras för framtidens äpplen
På SLU:s försöksstation Balsgård bedrivs i dag strategisk och tillämpad forskning samt utvecklingsarbete inom genetik och växtförädling med särskilt fokus på frukter och bär. Foto: Annamia Olvmyr, SLU.

Alla älskar äpplen

Äpple är den frukt som odlas allra mest i Sverige i dag, cirka 25 000 ton om året. Det är också en av de frukter som ligger i topp vad gäller konsumtion, med 12,3 kilo färska frukter per person och år. Källa: Jordbruksverket.

Mustäpplen ska vara icke-oxiderande, ha en kraftfull arom och bra balans mellan socker och syra medan cideräpplen ska vara bittersöta.

– De egenskaperna finns inte hos dagens svenskförädlade äpplen, säger Kimmo Rumpunen, ansvarig för den svenska äppelförädlingen vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

För att lyckas få fram bättre äpplen, både vad gäller must- och cideräpplen men även för direkt konsumtion, behövs en effektivisering av förädlingen.

– Vi vill tillvarata de allra bästa egenskaperna och sammanfoga dem i framtidens äpple. För att lyckas med detta behöver vi hållbara förädlingsmetoder, moderna tekniker samt tillgång till bra äppelmaterial, säger forskaren Larisa Gustavsson. 

Under hösten 2018 har SLU satsat pengar på två delprojekt inom programmet Framtidens äpple. Det ena projektet syftar till att förädla fram svenska äpplen som är särskilt lämpade för must- och cidertillverkning. Det andra syftar till att via genomiskt detektivarbete hitta egenskaper och metoder för att accelerera framtagandet av nya äpplesorter som passar den svenska konsumenten. Båda projekten utförs av akademi och näringsliv i samverkan.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev