Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Det växande våldet: Nu kräver Livsmedelsföretagen action

Bombdåd och skjutningar skapar oro bland landets livsmedelsföretagare. Hela 42 procent av företagen har redan vidtagit säkerhetshöjande åtgärder för sin personal och sina anläggningar, eller säger att det snart kan bli aktuellt. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsföretagen.

Det växande våldet: Nu kräver Livsmedelsföretagen action
Foto: Shutterstock.

Mer om undersökningen

Antal svarande företag i Livsmedelsföretagens enkät var 85 stycken som tillsammans omsatte 90 miljarder kronor 2018, motsvarande knappt halva omsättningen i svensk mat/dryckesproduktion 2018.

Den svenska livsmedelsindustrin består av små och stora företag som verkar över hela landet, såväl i centrala lägen som i tätorternas utkanter. Av den anledningen har Livsmedelsföretagen för första gången bett sina medlemsföretag svara på om, och i så fall hur, de har påverkats av upptrappningen inom den grova brottsligheten.

− Våra medlemmar och deras anställda är inte målen för bombdåden och skjutningarna, men de påverkas ändå på ett sätt som var otänkbart för bara några år sedan. Företagen befinner sig mitt i verkligheten och de ser detta komma. Nu måste statsmakten vidta kraftfulla insatser för att få bukt med brottsligheten och göra tillvaron trygg och säker för alla laglydiga medborgare. I annat fall riskerar man att urholka de mest grundläggande förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen.

Hela 42 procent av företagen uppger att de antingen redan vidtagit säkerhetshöjande åtgärder för sin personal och sina anläggningar eller att det kan bli aktuellt inom kort. En nästan lika stor andel, 39 procent, säger att deras personal känner en ökad otrygghet på väg till och från arbetsplatsen.

− Nästan två tredjedelar av våra medlemsföretag upplever i sina kontakter med kunder och kollegor i andra länder att Sveriges rykte har försämrats till följd av den upptrappade våldsspiralen. Av Sveriges livsmedelsindustri är 55 procent utlandsägd, och det vore naivt att tro att brottsutvecklingen i Sverige inte riskerar att påverka framtida investeringsbeslut, vilket också 24 procent av företagen svarar att de känner oro inför, säger Carl Eckerdal.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: