Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Digital överblick gör livet lättare som livsmedelsföretagare

Det ska bli enklare för företag inom livsmedelskedjan att veta både när, var och hur de ska hantera sina kontakter med olika myndigheter. Målet är både att minska krångel och att få fler att vilja starta livsmedelsföretag.

Digital överblick gör livet lättare som livsmedelsföretagare

Den svenska livsmedelskedjan måste bli smartare och mer digital. Det har regeringen slagit fast och gett Jordbruksverket i uppdrag att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan, tillsammans med Livsmedelsverket och Tillväxtverket.

En vidareutveckling av portalen verksamt.se ska ge alla som verkar i livsmedelssektorn en bättre överblick över vad som behövs.

– Ett mål är att det ska gå snabbare att söka rätt tillstånd, och att man ska uppleva att processen är enkel att förstå. Det ska vara tydligt vad som behövs och varför, säger Anne Hansson, som är uppdragsledare på Jordbruksverket.

Dessutom blir det enklare att säkerställa att samma regler gäller vid kontakt med de lokala myndigheterna, oavsett var i landet man befinner sig.

Två branscher är utvalda att vara piloter i arbetet: vattenbrukare samt biodlare och honungsproducenter.

– När det gäller vattenbruk är det i dag i många fall en krånglig process för att starta företag. I dagsläget har vi identifierat över 40 olika krav, registreringar, anmälningar och tillstånd som en entreprenör behöver känna till beroende på vad man vill odla. Det kan alltså vara svårt att veta vad som gäller och lätt att missa något, säger Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket.

De två utvalda pilotbranscherna har en stor potential för ökad tillväxt och en förenkling skulle kunna leda till att fler vill starta verksamheter inom branscherna. Förhoppningen är att motsvarande förbättringar ska komma fler branscher till del.

Uppdraget, som ligger inom ramen för livsmedelsstrategin, pågår fram till 2019.

 

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Tetra Pak Nyhetsbrev Nordic food industry kvadrat (1)