Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Digital testbädd invigd – här blir det abstrakta mer konkret

Uppkopplade åkrar, självkörande jordbruksmaskiner och drönare. Nu är den nya testbädden för digitaliserat jordbruk på Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna invigd.
Livsmedel i fokus talar med projektledaren Jonas Engström från RISE.

Digital testbädd invigd – här blir det abstrakta mer konkret
Jonas Engström från RISE är projektledare för den nya testbädden på SLU i Ultuna.

Detta är en testbädd

Testbädden är en viktig del av ekosystemet för innovation – för effektiv utveckling och marknadsintroduktion av nya produkter, processer och tjänster. I begreppet testbädd samlas allt från utrustning och pilotmaskiner till policy labs, virtuella och utforskande miljöer med tillhörande expertis för ständig utveckling. Här möts kompetens, branscher, problemägare och användare för att tillsammans utveckla framtidens innovationer.

Omkring 150 personer var på plats i Ultuna i onsdags när det var premiärvisning av den nya testbädden för digitaliserat jordbruk. Här ska ny teknik och innovationer inom jordbruket testas och utvecklas och samtidigt ge svenska industriföretag möjlighet att etablera sig i jordbruksbranschen.

– På utsidan ser det ut som helt vanliga åkrar men vi har massor av nedgrävda sensorer i marken, säger projektledaren Jonas Engström från RISE.

Testbädden består av en åker uppdelad fyra delar varav vardera på en hektar. Varje del har en egen gröda där digital information om odlingen samlas in och analyseras. Tanken är man genom en bättre styrning av insatser och genom att elektrifiera och automatisera jordbruksmaskiner kan minska utsläppen av växthusgaser.

– Det handlar om att effektivisera odlingen; att inte göra saker i onödan utan exempelvis kunna ge exakt så mycket vatten och gödsel som faktiskt behövs. Just nu är vi i en uppstartsfas och kommer att mäta nästan onödigt mycket och ta väldigt många markprover för att pröva oss fram och få tekniken att fungera.

En del av inspirationen kommer från ett projekt i England där man testat att odla på ett hektar mark ”handsfree”, alltså utan inverkan av en enda mänsklig hand.

– Vi började tänka i de här banorna redan för tre år sedan men visste inte riktigt hur vi skulle angripa och paketera det hela. På det här viset kan vi göra något ganska abstrakt mer konkret, säger Jonas Engström.

Marken som testbädden ligger på ägs av SLU, medan RISE är koordinator för projektet, som blivit möjlig genom stöd från Vinnova och ett 20-tal samarbetspartners, bland andra SLU, Lantmännen, Dataväxt, LRF, SMHI, Ericsson, Telia, Volvo Penta, Yara och Jordbruksverket.

Vinnova har gått in med ett stöd på 8 miljoner medan övriga parter tillsammans gått in med 9 miljoner – pengar som ska räcka för de första tre åren.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019