Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Efter torkan – konsumenter betalar gärna mer för svensk mat

Nio av tio svenskar kan tänka sig att betala mer för svenskproducerad mat. Framförallt är det sommarens torka som påverkat betalningsviljan.
Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Landshypotek Bank.

Efter torkan – konsumenter betalar gärna mer för svensk mat

Torkan är en av årets större händelser, som berörde och berör många livsmedelsproducenter. Men med torkan fick också allt fler upp ögonen för det svenska lantbruket.  

En ny undersökning från Landshypotek Bank visar att för 40 procent har betalningsviljan ökat på grund av torkan. Nio av tio svarar att de är villiga att betala mer för svenskproducerad mat än vad de gör i dag, och två av tre kan tänka sig att betala upp till 25 procen mer för svenskproducerat kött, mejerivaror och grönsaker.    

– Det är positivt att betalningsviljan för svenskproducerad mat tycks ha ökat efter den här sommaren. Hur stor påverkan torkan kommer ha på ekonomin och prisnivåerna är ännu osäkert, men svenska konsumenter tycks ha ökat förståelsen både för svenska lantbrukares viktiga roll i samhället och de positiva konsekvenserna av att köpa svenskt, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Den svenska matimporten har ökat stadigt under de senaste 20 åren och står i dag för hälften av den totala konsumtionen.

Intresset för svenskproducerat har dock växt och svenska folket vill se en annan utveckling. I en Novus-undersökning från 2017 svarade 8 av 10 att Sverige borde öka sin självförsörjning av livsmedel och ungefär var femte svarade att Sverige borde vara helt oberoende av importerat livsmedel.

AGNETA RENMARK 

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev