Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Efter torkan: Lantmännen sätter in ett krispaket på 220 miljoner

Sommarens värme och torka har drabbat Sveriges lantbrukare hårt. Nu presenterar Lantmännen ett åtgärdspaket till sina medlemmar på 220 miljoner kronor. Men förlusterna är stora och kan komma att påverka livsmedelspriserna.

Efter torkan: Lantmännen sätter in ett krispaket på 220 miljoner

För många av Sveriges lantbrukare är årets skörd den sämsta någonsin, med både inkomstbortfall och höga kostnader som följd. För att mildra torkans negativa effekter går Lantmännen – en ekonomisk förening ägd av 25 000 av Sveriges lantbrukare – beslutat om åtgärder motsvarande 220 miljoner för att stötta sina medlemmar. Stödet kommer bland annat i form av extra utbetalning till medlemmarna, och en rabatt som tillägg på två procent i handeln med Lantmännen under resten av året. Utbetalningarna görs i september i år och i början av 2019.

– Nu gäller det att vi och hela branschen tar krafttag för att göra märkbar skillnad för Sveriges lantbrukare, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Som ett lantbrukskooperativ ägt av svenska lantbrukare har Lantmännen möjlighet att vidta konkreta åtgärder.

– Vårt paket ger pengar till alla produktionsinriktningar. Det kommer på ett kraftfullt sätt att hjälpa upp likviditeten i våra medlemmars lantbruksföretag, säger Per Lindahl.

Krisen i det svenska lantbruket påverkar även livsmedelsbranschen. Sverige riskerar i år att bli nettoimportör i stället för nettoexportör av spannmål. På Lantmännen tror man att livsmedelspriserna därför kommer att behöva höjas. Spannmål en inte bara en basråvara som påverkar såväl produktion av bröd som pasta, utan även kött och mjölk.

– Situationen för Sveriges lantbrukare har en direkt påverkan på livsmedelsbranschen. Det är av yttersta vikt att de svenska lantbrukarna får det stöd de behöver för att möjliggöra en ökad livsmedelsförsörjning av svenskproducerade råvaror, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev