Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Efter valrysaren – branschen vill ha ett starkt regeringsalternativ

Regeringsbildningen kommer enligt de flesta bedömare inom livsmedelsbranschen att bli en riktig thriller.
– Det viktigaste är att man skapar ett tillräckligt starkt regeringsalternativ som fokuserar företagarfrågor och förstår potentialen i den svenska livsmedelsindustrin, säger Livsmedelsföretagens Sara Sundquist.

Efter valrysaren – branschen vill ha ett starkt regeringsalternativ
Foto: Shutterstock.

Det oklara parlamentariska läget efter gårdagens riksdagsval präglar Sverige just nu, då det i stort sett blev dött lopp mellan de traditionella politiska blocken.

Sara Sundquist, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, är inte särskilt förvånad över valresultatet:

– Det var ju ungefär det här läget som alla prognoser talade för. Det som förvånar är man inte från politiskt håll pratat mer med varandra i förväg, när man vet att ett sådant här låst läge kommer att uppstå. Det skapar otydlighet för väljarna när politikerna håller alla dörrar öppna. 

Hon tycker att utvecklingen under de följande dagarna blir spännande att följa.

 – Det viktigaste för våra medlemmar är att man kommer överens över partigränserna och skapar ett tillräckligt starkt regeringsalternativ som fokuserar på företagarfrågor och som förstår vilken potential som finns i den svenska livsmedelsindustrin, säger Sara Sundquist, och fortsätter:

– Vad gäller livsmedelsstrategin så vilar den på en bred parlamentarisk överenskommelse vilket talar för att den fortsätter att leva och kommer att fyllas med innehåll oavsett regeringsbildning. Livsmedelsfrågan har ju inte varit kontroversiell i valrörelsen.

Palle Borgström, förbundsordförande LRF, skulle önskat sig en stark regering med egen majoritet och kraft att genomföra reformer.

– Så ser det inte ut att bli och då får vi jobba med de alternativ som finns. Vår uppgift är att arbeta för att genomföra de reformer och förändringar som behövs för att de gröna näringarna ska kunna utnyttja sin potential och klara av frågor som rör klimatet och livsmedelssäkerheten, säger han.

– Det viktigaste för en ny regering, oavsett hur den kommer att utformas, är att den verkligen lever upp till de löften och förväntningar som nu finns om bättre villkor för jord- och skogsbruket, säger Palle Borgström, och framhåller att det gröna näringslivet kan skapa 50 000 jobb och ersätta fossilt bränsle med biobränsle fram till 2030, förutsatt att man får rätt regelförutsättningar som ökar konkurrenskraften i förhållande till övriga länders jordbruk.

Eva Guovelin, förbundsordförande för Livsmedelsarbetareförbundet, menar att en fortsatt Socialdemokratiskt ledd regering är det bästa för både medlemmarna, jobben och branschens förutsättningar.

– Regeringen har under mandatperioden visat på handlingskraft för att öka livsmedelsproduktionen i Sverige. De tog initiativ till en långsiktig livsmedelsstrategi och de har inlett ett lagstiftningsarbete kring offentlig upphandling där samma krav som ställs på svenska livsmedelsproducenter ska ställas vid all upphandling av kött och matfågel. Detta i kombination med den expansiva utbildningspolitiken är otroligt viktigt för våra medlemmar och branschens framtid, säger hon.

Mats Hedenström,näringspolitisk chef på Svensk Handel, bedömer risken för ett kommande ”politiskt kaos” som liten.

– Sverige är en stabil demokrati. Vi har ingen tradition av kaos och jag tror inte att det blir ett extraval, men det kommer att bli flera veckor av osäkerhet med oklarhet om hur regeringsbildningen ska gå till.

Han tror att det parlamentariska läget kommer att klarna under veckan.

– På onsdag kommer vi förmodligen att veta hur den slutliga mandatfördelningen ser ut. Sedan vidtar ett digert arbete, både på nationell nivå och ute i kommunerna. Det viktigaste för oss som organisation är tydliga spelregler, säger han.

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019