Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Efterfrågan på växtbaserade proteiner slår alla rekord

Marknaden för växtbaserade proteinprodukter växer i rekordfart, en utveckling som väntas öka de närmaste åren enligt en färsk rapport från konsultfirman Macklean. Rapporten, som gjorts på uppdrag av LRF Växtodling, visar dock tydliga brister i förädlingsledet.

Efterfrågan på växtbaserade proteiner slår alla rekord
Foto: Shutterstock.

Svenska proteiner

Sveriges totala produktion av baljväxter uppgick under 2017 till 205 000 ton. De vanligaste grödorna är ärta och åkerböna, merparten används som foder. Av de baljväxter som används till humankonsumtion är gröna ärter vanligast, med en skörd på cirka 12 000 ton per år.

Marknaden för växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter har vuxit med nästan 16 procent per år de senaste tre åren I Sverige omsätter det vegetariska segmentet knappt en miljard kronor och globalt bedöms marknaden omsätta åtminstone 5 miljarder dollar.

I dagsläget är andelen svenska råvaror väldigt liten i de växtbaserade proteinprodukter som finns på marknaden, i stället dominerar importerad soja. Samtidigt visar den nya rapporten att det finns ett stort intresse för produkter med svensk råvara – förutsatt att priset och kvaliteten är det rätta.

En lantbrukare som ser möjligheter i att möta efterfrågan är växtodlaren Fredrik Andersson på Sävgården utanför Arboga, som under förra året testade provodlingar med bland annat sötlupiner och linser. Problemet är att den resterande livsmedelskedjan är lite för outvecklad för att möta efterfrågan från konsumenterna:

– Det är en marknad som måste byggas upp. Vi behöver ha en industri som fungerar i resterande led, där är vi inte än, säger Fredrik Andersson.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: