Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ekologisk odling ökar – Jämtland i topp

Den ekologiskt odlade jordbruksmarken har ökat med 58 procent i Sverige under de senaste tio åren, enligt siffror från Jordbruksverket.
– Vi vill se en ännu snabbare omställning till ekologisk odling, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på Krav.

Ekologisk odling ökar – Jämtland i topp
Foto: Krav.

Klarar torka bättre

I ekologiskt jordbruk tillåts inte användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, vilket i sin tur bidrar till ökad biologisk mångfald. Nya siffror från Jordbruksverket visar också att ekologiska odlingar klarade förra årets torka bättre jämfört med konventionella odlingar.

Förra året brukades 609 104 hektar av jordbruksmarken i Sverige ekologiskt, motsvarande 20,2 procent. År 2009 var siffran 385 064 hektar, vilket innebär en ökning med 58,2 procent under de senaste tio åren. Krav-certifierade gårdar står för större delen av den ekologiskt brukade jorden.

– Det här är en positiv utveckling eftersom konsumenterna i hög grad efterfrågar livsmedel som är producerade med god djurvälfärd, begränsad klimatpåverkan, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och som bidrar till ökad biologisk mångfald, säger Jonas Carlberg,

Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030.

– Vi vill se en ännu snabbare omställning till ekologisk odling. Andra länder positionerar sig nu starkt när det gäller övergången till ekologisk produktion, bland annat Frankrike och Danmark. Sverige har tagit ett steg i rätt riktning, men en snabbare omställning kan stärka tillväxten i svenskt lantbruk och öka såväl export som inhemsk försäljning.

Under 2018 var Jämtland det län i Sverige som hade högst andel ekologiskt odlad jordbruksmark: 39,7 procent. Lägst andel bland Sveriges län finns i Skåne där endast 8,4 procent av odlingsmarken brukades ekologiskt.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Global Werbeagentur Nürnberg Diversified (1) Nyhetsbrev